Teksti suurus:

Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe (ADR) [seisuga 01.01.2017]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2017
Avaldamismärge:RT II, 07.06.2017, 1

Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe (ADR) [seisuga 01.01.2017]

Vastu võetud 30.09.1957

Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe (ADR)
koostati 30. septembril 1957 Genfis ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni egiidi all ja jõustus 29. jaanuaril 1968. Kokkulepet muudeti artikli 14 lõike 3 muutmise protokolliga, mis koostati 21. augustil 1975 New Yorgis ja jõustus 19. aprillil 1985. Käesolev versioon (ADR 2017) kehtib alates 01.01.2017.I köide (Eessõna, sisukord, Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe (ADR 2017), allakirjutamisprotokoll)

A lisa Ohtlike ainete ja esemete veo üldsätted ja eeskirjad 1. osa Üldsätted (ptk 1.1-1.10)

A lisa 2. osa Klassfikatsioon (ptk 2.1-2.2.7)

A lisa 2. osa (järg, ptk 2.2.8-2.3)

A lisa 3. osa Ohtlike veoste nimekiri, erisätted ning piir- ja erandkoguseid käsitlevad erandid (ptk 3.1-3.2)

A lisa 3. osa (järg, ptk 3.2.1 tabel A)

A lisa 3. osa (järg, ptk 3.2.2 tabel B)

A lisa 3. osa (järg, ptk 3.3-3.5)

II köide (sisukord) (A lisa järg, osad 4-7; B lisa, osad 8 ja 9)

A lisa  4. osa Pakkimise eeskirjad ja nõuded paakidele (ptk 4.1)

A lisa 4. osa (jäg, ptk 4.2-4.7)

A lisa 5. osa Kaubasaatmise juhised (ptk 5.1-5.5)

A lisa 6. osa Pakendite, puistveose vahekonteinerite (IBC-de), suurpakendite, paakide ja mahtkonteinerite ehituse ja katsetamise nõuded ptk 6.1-6.12)

A lisa 7. osa Veo, laadimise, mahalaadimise ja teisaldamise tingimusi puudutavad sätted (ptk 7.1-7.5)

B lisa Veovahendeid ja -operatsioone puudutavad sätted 8. osa Nõuded sõiduki meeskonnale, varustusele, tööle ja dokumentatsioonile (ptk 8.1-8.6)

B lisa 9. osa Sõidukite ehitust ja kasutusluba puudutavad nõuded (ptk 9.1-9.8)

European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR 2017) 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json