Teksti suurus:

Valitsusdelegatsiooni moodustamine Luccas toimuvast "Keskkonnainfo kättesaadavuse ja keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni" osalisriikide esimesest kohtumisest osavõtuks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.10.2002
Avaldamismärge:RT II 2002, 31, 147

Valitsusdelegatsiooni moodustamine Luccas toimuvast "Keskkonnainfo kättesaadavuse ja keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni" osalisriikide esimesest kohtumisest osavõtuks

Vastu võetud 15.10.2002 nr 685

«Välissuhtlemisseaduse» (RT I 1993, 72/73, 1020; 1996, 49, 953; 1997, 73, 1200) § 7 lõike 1 punkti 6 alusel:

1. Moodustada 21.–23. oktoobrini 2002. a Itaalia Vabariigis Luccas toimuvast «Keskkonnainfo kättesaadavuse ja keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni» (RT II 2001, 18, 89) osalisriikide esimesest kohtumisest osavõtuks valitsusdelegatsioon koosseisus:

Delegatsiooni juht

Heiki Kranich keskkonnaminister

Delegatsiooni liige

Rita Annus Keskkonnaministeeriumi õigusosakonna juhataja

2. Volitada delegatsiooni esindama Eesti Vabariiki 21.–23. oktoobrini 2002. a Itaalia Vabariigis Luccas toimuval «Keskkonnainfo kättesaadavuse ja keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni» osalisriikide esimesel kohtumisel.

3. Välisministeeriumil vormistada asjakohane volikiri.

Peaminister Siim KALLAS

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

/otsingu_soovitused.json