Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 21. juuni 2000. a määruse nr 53 "Tehnilise loa väljastamise kord" muutmine

Väljaandja:Teede- ja Sideminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.10.2002
Avaldamismärge:RTL 2002, 120, 1753

Teede- ja sideministri 21. juuni 2000. a määruse nr 53 "Tehnilise loa väljastamise kord" muutmine

Vastu võetud 14.10.2002 nr 65

Määrus kehtestatakse «Telekommunikatsiooniseaduse» (RT I 2000, 18, 116; 78, 495; 2001, 23, 125; 53, 310; 2002, 47, 297; 61, 375; 63, 387) § 19 lõike 13 ja § 68 lõike 6 alusel.

Teede- ja sideministri 21. juuni 2000. a määruse nr 53 «Tehnilise loa väljastamise kord» (RTL 2000, 81, 1189) § 16 muudetakse ja täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Geograafiliste numbrite, mobiiltelefonivõrkude numbrite ning teede- ja sideministri 4. augusti 2000. a määruse nr 64 «Numeratsioonivahemiku, tunnuskoodi ja lühinumbri reserveerimise ja kasutamise kord» (RTL 2000, 90, 1391; 127, 2038; 2001, 41, 573; 105, 1452) § 41 lõikes 4 sätestatud muude mittegeograafiliste numbrite numeratsioonivahemiku kasutamise luba väljastatakse vastava reserveeritud numeratsioonivahemiku kohta, milles kasutatavate numbrite arv on saja täisarvkordne.»

Minister Liina TÕNISSON

Kantsler Margus LEIVO

/otsingu_soovitused.json