Eurovoci märksõnad (näita)

08 RAHVUSVAHELISED SUHTED0806 rahvusvaheline poliitikarahvusvaheline juriidiline dokumentrahvusvaheline konventsioonÜRO konventsioon

08 RAHVUSVAHELISED SUHTED0806 rahvusvaheline poliitikarahvusvaheline lepinglepingu protokoll

08 RAHVUSVAHELISED SUHTED0806 rahvusvaheline poliitikarahvusvaheline lepinglepingu ratifitseerimine

08 RAHVUSVAHELISED SUHTED0816 rahvusvaheline tasakaalrahvusvaheline konfliktsõda

28 SOTSIAALKÜSIMUSED2826 ühiskondlik elusotsiaalpoliitikalastekaitse

HALDUSÕIGUSNoorsootöö ja lastekaitseVälislepingud

HALDUSÕIGUSRiigikaitseVälislepingud

ÜRO

Teksti suurus:

Laste kaasamist relvakonfliktidesse käsitleva lapse õiguste konventsiooni fakultatiivprotokolli ratifitseerimise seadus

Laste kaasamist relvakonfliktidesse käsitleva lapse õiguste konventsiooni fakultatiivprotokolli ratifitseerimise seadus - sisukord
  Väljaandja:Riigikogu
  Akti liik:seadus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:18.01.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT II, 08.01.2014, 1

  Välja kuulutanud
  Vabariigi President
  06.01.2014 otsus nr 357

  Laste kaasamist relvakonfliktidesse käsitleva lapse õiguste konventsiooni fakultatiivprotokolli ratifitseerimise seadus

  Vastu võetud 18.12.2013

  § 1.   Ratifitseerida juurdelisatud laste kaasamist relvakonfliktidesse käsitlev lapse õiguste konventsiooni fakultatiivprotokoll, mis on vastu võetud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 2000. aasta 25. mai resolutsiooniga A/RES/54/263 ja millele Eesti Vabariik kirjutas alla 2003. aasta 24. septembril.

  § 2.   Vastavalt laste kaasamist relvakonfliktidesse käsitleva lapse õiguste konventsiooni fakultatiivprotokolli artikli 3 lõikele 2 deklareerib Eesti Vabariik, et vanuse alampiir isikute vabatahtlikul värbamisel riiklikesse relvajõududesse on 18 eluaastat.

  Ene Ergma
  Riigikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json