HALDUSÕIGUSHaldusõiguse üldregulatsioonVälislepingud

HALDUSÕIGUSVälissuhtlemineKonsulaarkoostöö

Euroopa Liit

Teksti suurus:

Euroopa Ühenduse liikmesriikide dokumentide legaliseerimisest loobumise konventsiooniga ühinemine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.03.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT II, 08.03.2013, 1

Euroopa Ühenduse liikmesriikide dokumentide legaliseerimisest loobumise konventsiooniga ühinemine

Vastu võetud 07.03.2013 nr 104

Välissuhtlemisseaduse § 16 alusel:

1. Ühineda Euroopa Ühenduse liikmesriikide dokumentide legaliseerimisest loobumise konventsiooniga, mis on sõlmitud 25. mail 1987. a Brüsselis.

2. Teha punktis 1 nimetatud konventsiooniga ühinemisel järgmised deklaratsioonid:
  1) kooskõlas konventsiooni artikli 6 lõikega 3 kohaldab Eesti konventsiooni suhetes teiste riikidega, kes on teinud samasuguse deklaratsiooni, 90 päeva möödumisel ühinemiskirja hoiuleandmisest;
  2) konventsiooni artikli 5 kohaselt vastutab artiklis 4 nimetatud päringu vastuvõtmise ja edastamise eest Välisministeeriumi konsulaarosakond. Päringule vastatakse eesti ja inglise keeles.

Andrus Ansip
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json