Teksti suurus:

Välisministeeriumi teadaanne

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:teadaanne
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II, 08.03.2019, 1

Välisministeeriumi teadaanne

Välislepingu jõustumine

Euroopa looduslike liikide ja nende elupaikade kaitse konventsioon (ELT eestikeelne eriväljaanne 2004, ptk 11, kd 14, lk 282–296), mis on koostatud 19. septembril 1979. aastal Bernis ning millega Eesti Vabariik ühines Vabariigi Valitsuse 17. jaanuari 1992. aasta istungi protokollilise otsuse nr 3 alusel, jõustus Eesti Vabariigi suhtes 1. detsembril 1992. aastal.


Alus: Euroopa looduslike liikide ja nende elupaikade kaitse konventsiooni artikli 20 lõige 2 ning Euroopa Nõukogu peasekretäri kiri.

Sven Mikser
Välisminister

/otsingu_soovitused.json