Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ja Belgia Kuningriigi viisaküsimustes esindamise kokkuleppe muutmise kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2014
Avaldamismärge:RT II, 08.04.2014, 1

Eesti Vabariigi ja Belgia Kuningriigi viisaküsimustes esindamise kokkuleppe muutmise kokkulepe

Vastu võetud 27.03.2014Vabariigi Valitsuse 27.03.2014 korraldus nr 123 kokkuleppe muutmise kokkuleppe eelnõu heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Eesti Vabariigi ja Belgia Kuningriigi viisaküsimustes esindamise kokkulepe


Eesti Vabariigi Välisministeerium
TALLINN
Nr SL/2014-62

VERBAALNOOT

Belgia Suursaatkond Tallinnas avaldab oma lugupidamist Eesti Vabariigi Välisministeeriumile ning tal on au teatada järgmist.

Käesoleva verbaalnoodi ja Eesti Välisministeeriumi vastusnoodiga muudetakse Eesti Vabariigi ja Belgia Kuningriigi kahepoolset viisaküsimustes esindamise kokkulepet, mis sõlmiti vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009 määruse (EÜ) nr 810/2009 artikli 8 punktile 4, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri) ja mis jõustus 5. aprillil 2010. Kokkulepe sõlmiti verbaalnootide vahetamise teel: algatusnoodi nr NB/93 saatis Belgia Suursaatkond Tallinnas 1. märtsil 2012 ja vastusnoodi nr 8.2-1/1697-2 Eesti Välisministeerium 9. aprillil 2012.

Muudatusega laiendatakse esindamise ulatust järgmisele kahele riigile:

Riigid

Esindused

Rwanda Vabariik

Belgia Suursaatkond Kigalis

Burundi Vabariik   

Belgia Suursaatkond  Bujumburas


Lisaks võivad Eesti Vabariigi Välisministeerium ja Belgia Kuningriigi välisasjade, väliskaubanduse ja arengukoostöö föderaalteenistus muuta kokkuleppes ettenähtud esindamise ulatust nootide vahetamise teel.

Belgia Suursaatkond Tallinnas kasutab võimalust avaldada Eesti Välisministeeriumile  oma suurimat lugupidamist.

Tallinn, 14. veebruar 2014


Belgia Kuningriigi Suursaatkond
TALLINN
Nr 15.2-2/1504-1

VERBAALNOOT

Eesti Vabariigi Välisministeerium avaldab oma lugupidamist Belgia Kuningriigi Suursaatkonnale ning tal on au viidata suursaatkonna 14. veebruari 2014. aasta noodile nr SL/2014-62, mille sisu on järgmine:

„Belgia Suursaatkond Tallinnas avaldab oma lugupidamist Eesti Vabariigi Välisministeeriumile  ning tal on au teatada järgmist.

Käesoleva verbaalnoodi ja Eesti Välisministeeriumi vastusnoodiga muudetakse Eesti Vabariigi ja Belgia Kuningriigi kahepoolset viisaküsimustes esindamise kokkulepet, mis sõlmiti vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009 määruse (EÜ) nr 810/2009 artikli 8 punktile 4, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri) ja mis jõustus 5. aprillil 2010. Kokkulepe sõlmiti verbaalnootide vahetamise teel: algatusnoodi nr NB/93 saatis Belgia Suursaatkond Tallinnas 1. märtsil 2012 ja vastusnoodi nr 8.2-1/1697-2 Eesti Välisministeerium 9. aprillil 2012.

Muudatusega laiendatakse esindamise ulatust järgmisele kahele riigile:

Riigid

Esindused

Rwanda Vabariik

Belgia Suursaatkond Kigalis

Burundi Vabariik   

Belgia Suursaatkond  Bujumburas


Lisaks võivad Eesti Vabariigi Välisministeerium ja Belgia Kuningriigi välisasjade, väliskaubanduse ja arengukoostöö föderaalteenistus muuta kokkuleppes ettenähtud esindamise ulatust nootide vahetamise teel.

Belgia Suursaatkond Tallinnas kasutab võimalust avaldada Eesti Välisministeeriumile oma suurimat lugupidamist.”

Ministeerium kinnitab, et ülaltoodud ettepanek on Eesti poolele vastuvõetav. Seega muudetakse Belgia Kuningriigi Tallinna Suursaatkonna 14. veebruari 2014. aasta noodiga nr SL/2014-62 ja käesoleva vastusnoodiga Eesti Vabariigi ja Belgia Kuningriigi kahepoolset viisaküsimustes esindamise kokkulepet, mis sõlmiti vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009 määruse (EÜ) nr 810/2009 artikli 8 punktile 4, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri) ja mis jõustus 5. aprillil 2010. Muudatus jõustub 1. aprillil 2014.

Eesti Vabariigi Välisministeerium teavitab nimetatud muudatusest Euroopa Komisjoni.

Eesti Vabariigi Välisministeerium kasutab avanenud võimalust, et veel kord avaldada Belgia Kuningriigi Suursaatkonnale sügavaimat austust.

Tallinn, 27. märts 2014


The Ministry of Foreign Affairs of the
Republic of Estonia
TALLINN
No. SL/2014-62

NOTE VERBALE

The Embassy of Belgium in Tallinn presents its compliments to the Ministry for Foreign Affairs of Estonia and has the honour to inform the following:

The present verbal note and the reply from the Ministry for Foreign Affairs of Estonia shall form an amendment to the current bilateral arrangement between the Republic of Estonia and the Kingdom of Belgium on representation in accordance with Article 8(4) of Regulation (EC) no 810/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a Community Code on Visas (Visa code), which entered into force on 5 April 2010, concluded by exchange of verbal notes and more precisely the initial verbal note from the Embassy of Belgium in Tallinn no NB/93 dated 1st March, 2012 and the answer from the Ministry for Foreign Affairs of Estonia no 8.2-1/1697-2 dated 9 April, 2012.

The amendment consists of the extension of the scope of the representation to the two following countries:

Countries

Missions

Republic of Rwanda   

Embassy of Belgium in Kigali

Republic of Burundi

Embassy of Belgium in Bujumbura

and of the addition of the mention that the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia and the Federal Public Service Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation of the Kingdom of Belgium may agree upon the modification of the scope of representing Missions by an exchange of notes.

The Embassy of Belgium in Tallinn avails itself of the opportunity to renew to the Ministry for Foreign Affairs of Estonia the assurances of its highest consideration.

Tallinn, 14 February 2014


The Embassy of the Kingdom of Belgium
TALLINN
No. 15.2-2/1504-1

NOTE VERBALE

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia present their compliments to the Embassy of the Kingdom of Belgium and have the honour to refer to the Embassy’s Note No. SL/2014-62 of February 14, 2014, which reads as follows:

“The Embassy of Belgium in Tallinn presents its compliments to the Ministry for Foreign Affairs of Estonia and has the honour to inform the following:

The present verbal note and the reply from the Ministry for Foreign Affairs of Estonia shall form an amendment to the current bilateral arrangement between the Republic of Estonia and the Kingdom of Belgium on representation in accordance with Article 8(4) of Regulation (EC) no 810/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a Community Code on Visas (Visa code), which entered into force on 5 April 2010, concluded by exchange of verbal notes and more precisely the initial verbal note from the Embassy of Belgium in Tallinn no NB/93 dated 1st  March, 2012 and the answer from the Ministry for Foreign Affairs of Estonia no 8.2-1/1697-2 dated 9 April, 2012.

The amendment consists of the extension of the scope of the representation to the two following countries:

Countries

Missions

Republic of Rwanda   

Embassy of Belgium in Kigali

Republic of Burundi

Embassy of Belgium in Bujumbura

and of the addition of the mention that the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia and the Federal Public Service Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation of the Kingdom of Belgium may agree upon the modification of the scope of representing Missions by an exchange of notes.

The Embassy of Belgium in Tallinn avails itself of the opportunity to renew to the Ministry for Foreign Affairs of Estonia the assurances of its highest consideration.”

The Ministry confirm that the foregoing proposal is acceptable to the Estonian side. Accordingly, the Note No SL/2014-62 of February 14, 2014 of the Embassy of the Kingdom of Belgium and the present reply Note shall constitute an Amendment to the Agreement on mutual visa representation in accordance with Article 8(4) of Regulation (EC) n810/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a Community Code on Visas (Visa code), which entered into force on 5 April 2010, which shall enter into force on April 1, 2014.

The European Commission will be notified by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estoniaof the above-mentioned Amendment.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia avail themselves of this opportunity to renew to the Embassy of the Kingdom of Belgium the assurances of their highest consideration.

Tallinn, 27 March 2014https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json