Teksti suurus:

Soome Vabariigi ühinemist käsitlev Põhja-Atlandi lepingu protokoll

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.04.2023
Avaldamismärge:RT II, 08.07.2022, 2

Soome Vabariigi ühinemist käsitlev Põhja-Atlandi lepingu protokoll

Vastu võetud 05.07.2022

Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemist käsitlevate Põhja-Atlandi lepingu protokollide heakskiitmise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

Tõlge inglise keelest

4. aprillil 1949 Washingtonis allakirjutatud Põhja-Atlandi lepingu osalisriigid,

olles veendunud, et Soome Vabariigi ühinemine nimetatud lepinguga edendab Põhja-Atlandi piirkonna julgeolekut,

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel I

Protokolli jõustumisel edastab Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni peasekretär osalisriikide nimel Soome Vabariigi valitsusele kutse ühineda Põhja-Atlandi lepinguga. Lepingu artikli 10 kohaselt saab Soome Vabariik lepingu osalisriigiks kuupäeval, mil ta annab Ameerika Ühendriikide valitsusele hoiule oma ühinemiskirja.

Artikkel II

Protokoll jõustub, kui kõik Põhja-Atlandi lepingu osalisriigid on teatanud Ameerika Ühendriikide valitsusele protokolli heakskiitmisest. Ameerika Ühendriikide valitsus teatab Põhja-Atlandi lepingu osalisriikidele iga sellise teate kättesaamise kuupäeva ja protokolli jõustumiskuupäeva.

Artikkel III

Protokoll, mille inglis- ja prantsuskeelne tekst on võrdselt autentsed, antakse hoiule Ameerika Ühendriikide valitsuse arhiivi. Ameerika Ühendriikide valitsus edastab protokolli nõuetekohaselt kinnitatud koopiad kõigile Põhja-Atlandi lepingu osalisriikidele.


Selle kinnituseks on täievolilised esindajad protokollile alla kirjutanud.

Alla kirjutatud 5. juulil 2022 Brüsselis.


Albaania Vabariigi nimel:
Ameerika Ühendriikide nimel:
Belgia Kuningriigi nimel:
Bulgaaria Vabariigi nimel:
Eesti Vabariigi nimel:
Hispaania Kuningriigi nimel:
Horvaatia Vabariigi nimel:
Islandi Vabariigi nimel:
Itaalia Vabariigi nimel:
Kanada nimel:
Kreeka Vabariigi nimel:
Leedu Vabariigi nimel:
Luksemburgi Suurhertsogiriigi nimel:
Läti Vabariigi nimel:
Madalmaade Kuningriigi nimel:
Montenegro nimel:
Norra Kuningriigi nimel:
Poola Vabariigi nimel:
Portugali Vabariigi nimel:
Prantsuse Vabariigi nimel:
Põhja-Makedoonia Vabariigi nimel:
Rumeenia nimel:
Saksamaa Liitvabariigi nimel:
Slovaki Vabariigi nimel:
Sloveenia Vabariigi nimel:
Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi nimel:
Taani Kuningriigi nimel:
Tšehhi Vabariigi nimel:
Türgi Vabariigi nimel:
Ungari nimel:
 

Protocol to the North Atlantic Treaty on the Accession of the Republic of Finland 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json