Eurovoci märksõnad (näita)

04 POLIITIKA0436 täidesaatev võim ja avalik teenistushaldusorganisatsioonhalduskoostöö

08 RAHVUSVAHELISED SUHTED0806 rahvusvaheline poliitikarahvusvaheline juriidiline dokumentrahvusvaheline konventsioon

08 RAHVUSVAHELISED SUHTED0806 rahvusvaheline poliitikarahvusvaheline lepinglepingu ratifitseerimine

12 ÕIGUS1216 kriminaalõigussüütegumajandussüütegumaksukuritegumaksudest kõrvalehoidumine

24 RAHANDUS2446 maksustaminemaksusüsteemmaksude haldamine

32 HARIDUS JA KOMMUNIKATSIOON3231 teave ja infotöötlusteaveinfovahetus

HALDUSÕIGUSMaksuõigusMaksudealased välislepingud

OrganisatsioonidMajandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)

Teksti suurus:

Maksuasjades vastastikuse haldusabi konventsiooni ratifitseerimise seadus

Maksuasjades vastastikuse haldusabi konventsiooni ratifitseerimise seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT II, 09.04.2014, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
07.04.2014 otsus nr 409

Maksuasjades vastastikuse haldusabi konventsiooni ratifitseerimise seadus

Vastu võetud 26.03.2014

§ 1.   Konventsiooni ratifitseerimine

  Ratifitseerida juurdelisatud maksuasjades vastastikuse haldusabi konventsioon, mis on koostatud 1988. aasta 25. jaanuaril Strasbourgis, mida on muudetud 2010. aasta 27. mai protokolliga ja millele Eesti Vabariik on alla kirjutanud 2013. aasta 29. mail Pariisis.

§ 2.   Deklaratsioonid

  (1) Kooskõlas konventsiooni artikli 2 lõikega 2 deklareerib Eesti Vabariik, et kohaldab konventsiooni järgmistele maksudele:
  1) artikli 2 lõike 1 punkti a alapunkti i kategoorias tulumaks;
  2) artikli 2 lõike 1 punkti b alapunkti ii kategoorias sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse ja kohustusliku kogumispensioni makse;
  3) artikli 2 lõike 1 punkti b alapunkti iii kategoorias B) maamaks, C) käibemaks, D) aktsiisid, E) raskeveokimaks ja G) hasartmängumaks.

  (2) Kooskõlas konventsiooni artikli 3 lõike 1 punktiga d deklareerib Eesti Vabariik, et pädev asutus on Maksu- ja Tolliamet.

§ 3.   Reservatsioon

  Kooskõlas konventsiooni artikli 30 lõike 1 punktiga a reserveerib Eesti Vabariik õiguse keelduda abi osutamisest teiste konventsiooniosaliste artikli 2 lõike 1 punkti b alapunktides i ja iv nimetatud maksude puhul (kohaliku omavalitsuse üksuse või muu haldusüksuse kehtestatud maksud).

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json