Teksti suurus:

Suuruluki laskekatse tunnistuse vorm

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2013
Avaldamismärge:RTL 2002, 121, 1756

Suuruluki laskekatse tunnistuse vorm

Vastu võetud 17.10.2002 nr 61

Määrus kehtestatakse «Jahiseaduse» (RT I 2002, 41, 252; 63, 387) § 36 lõike 2 alusel.

§ 1. Suuruluki laskekatse tunnistuse vorm

(1) Määrus kehtestab suuruluki laskekatse tunnistuse vormi, mis on esitatud määruse lisas.

(2) Suuruluki laskekatse tunnistus on:
1) mõõtmetega 100 × 70 mm;
2) trükitud paberile tekstiga mõlemal küljel.

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2003. aasta 1. märtsil.

Minister Heiki KRANICH

Kantsler Sulev VARE

Keskkonnaministri 17. oktoobri 2002. a määruse nr 61 «Suuruluki laskekatse tunnistuse vorm»
lisa

TUNNISTUSE VORM

/otsingu_soovitused.json