Teksti suurus:

Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.11.2002
Avaldamismärge:RT I 2002, 87, 506

Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 09.10.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 18. oktoobri 2002. a otsusega nr 245

Eesti Kultuurkapitali seaduses (RT I 1994, 46, 772; 1996, 8, 166; 1997, 37/38, 571; 2002, 21, 117; 57, 357; 61, 375) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Eesti Kultuurkapital (edaspidi Kultuurkapital) on avalik-õiguslik juriidiline isik, kelle tegevuse eesmärk on kunstide, rahvakultuuri, kehakultuuri ja spordi ning kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise toetamine rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu. Kultuurkapitali stipendiumid üksikisikutele võrdsustatakse riiklike stipendiumidega.»

§ 2. Paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

« 5) toetada riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist.»

§ 3. Paragrahv 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 7. Kultuurkapitali tulu jaotamine

Kultuurkapitali iga-aastasest tulust eraldab Kultuurkapitali nõukogu pärast põhikapitali täiendamist ja vastavalt hasartmängumaksu seadusele (RT I 2002, 28, 158) kultuuriehitistele sihtotstarbeliselt laekunud summade eraldamist 75 protsenti sihtkapitalide käsutusse ning 25 protsenti jääb Kultuurkapitali nõukogu käsutusse kultuurivaldkondade vaheliste projektide finantseerimiseks ning kantselei halduskuludeks.»

§ 4. Paragrahvi 11 lõiget 2 täiendatakse punktiga 3 1 järgmises sõnastuses:

« 31) jaotab hasartmängumaksu seaduse alusel kultuuriehitistele sihtotstarbeliselt laekunud summad vastavalt Riigikogu otsusega kinnitatud riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingereale, toetades üheaegselt kuni kahte objekti;».

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json