Teksti suurus:

Liibüa vastu suunatud piiravate meetmete rakendamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.01.2020
Avaldamismärge:RT II, 10.01.2017, 1

Liibüa vastu suunatud piiravate meetmete rakendamine

Vastu võetud 06.01.2017 nr 5

Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 8 lõike 1 alusel:

1. Siseministeeriumil tagada Euroopa Liidu Nõukogu otsuse (ÜVJP) 2015/1333 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2011/137/ÜVJP artikli 8 rakendamine ning tagada, et otsuse muutmisel võetakse vajalikud meetmed selle rakendamiseks.

2. Välisministeeriumil edastada teave punktis 1 nimetatud otsuse muutmise kohta Siseministeeriumile.

3. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 10. märtsi 2011. a korraldus nr 126 „Liibüa vastu suunatud piiravate meetmete rakendamine“.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json