Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Tai Kuningriigi valitsuse vahelise diplomaatiliste passide kasutajate suhtes viisanõude kaotamise kokkuleppe muutmise kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.11.2014
Avaldamismärge:RT II, 10.02.2015, 1

Eesti Vabariigi valitsuse ja Tai Kuningriigi valitsuse vahelise diplomaatiliste passide kasutajate suhtes viisanõude kaotamise kokkuleppe muutmise kokkulepe

Vastu võetud 14.11.2014

Vabariigi Valitsuse 05.09.2013 korraldus nr 414 kokkuleppe eelnõu heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Eesti Vabariigi valitsuse ja Tai Kuningriigi valitsuse diplomaatiliste passide kasutajate suhtes viisanõude kaotamise kokkulepe


Dr. Surapong Tovichakchaikul
Tai Kuningriigi asepeaminister ja välisminister
B A N K O K

Nr. 5.3-1/6600-28

Hea kolleeg

Soovides arendada kahe riigi sõbralikke suhteid ja lihtsustada Tai ametipasside omanike reisimist, on mul au viidata 27. aprillil 2012 Bandar Seri Begawanis alla kirjutatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Tai Kuningriigi valitsuse vahelise diplomaatiliste passide kasutajate suhtes viisanõude kaotamise kokkuleppe artikli 10 lõikele 3 ning teha ettepanek muuta kokkulepet järgmiselt.
Kokkuleppe pealkirja muudetakse ja uus pealkiri on „Eesti Vabariigi valitsuse ja Tai Kuningriigi valitsuse vaheline diplomaatiliste passide ja ametipasside kasutajate suhtes viisanõude kaotamise kokkulepe“.


Artikkel 1

1. Eesti Vabariigi kodanikelt, kellel on kehtiv diplomaatiline pass, ei nõuta viisat Tai Kuningriiki sisenemisel, sealt lahkumisel, selle läbimisel ega seal viibimisel kuni üheksakümmend (90) päeva saja kaheksakümne (180) päeva jooksul sisenemise päevast alates, eeldusel et nad ei asu Tai Kuningriigis tööle füüsilisest isikust ettevõtjana ega muus eraettevõttes.

2. Tai Kuningriigi kodanikelt, kellel on kehtiv diplomaatiline pass või ametipass, ei nõuta viisat Eesti Vabariiki sisenemisel, sealt lahkumisel, selle läbimisel ega seal viibimisel kuni üheksakümmend (90) päeva saja kaheksakümne (180) päeva jooksul sisenemise päevast alates, eeldusel et nad ei asu Eesti Vabariigis tööle füüsilisest isikust ettevõtjana ega muus eraettevõttes.


Artikkel 2

1. Eesti Vabariigi kodanikelt, kellel on kehtiv diplomaatiline pass ning kes on Eesti Vabariigi diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötajad või kes on Eesti Vabariigi esindajad rahvusvahelise organisatsiooni juures Tai Kuningriigis, ning nende perekonnaliikmetelt, kellel on kehtiv Eesti Vabariigi diplomaatiline pass, ei nõuta viisat Tai Kuningriiki sisenemisel, sealt lahkumisel ega seal viibimisel kuni üheksakümmend (90) päeva. Eesti Vabariigi Välisministeeriumi või suursaatkonna taotlusel võib seda aega pikendada kuni nende ametiaja lõpuni.

2. Tai Kuningriigi kodanikelt, kellel on kehtiv diplomaatiline pass või ametipass ning kes on Tai Kuningriigi diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötajad või kes on Tai Kuningriigi esindajad rahvusvahelise organisatsiooni juures Eesti Vabariigis, ning nende perekonnaliikmetelt, kellel on kehtiv Tai Kuningriigi diplomaatiline pass või ametipass, ei nõuta viisat Eesti Vabariiki sisenemisel, sealt lahkumisel ega seal viibimisel kuni üheksakümmend (90) päeva. Tai Kuningriigi Välisministeeriumi või suursaatkonna taotlusel võib seda aega pikendada kuni nende ametiaja lõpuni.


Artikkel 8

1. Lepingupooled edastavad üksteisele kehtivate diplomaatiliste passide ja ametipasside näidised diplomaatiliste kanalite kaudu vähemalt kolmkümmend (30) päeva enne kokkuleppe jõustumist.

2. Kui lepingupool võtab kasutusele uue diplomaatilise passi või ametipassi, saadetakse selle näidis teisele lepingupoolele diplomaatiliste kanalite kaudu vähemalt kolmkümmend (30) päeva enne uue passi kasutusele võtmist.“

Eesti Vabariigi valitsuse nimel on mul au teha ettepanek, et see noot ja Teie Ekstsellentsi vastusnoot moodustavad eespool nimetatud kokkuleppe muudatuse, millega asendatakse kokkuleppe asjakohased artiklid, ülejäänud artiklid jäävad samaks. Muudatus jõustub Teie Ekstsellentsi vastusnoodi kuupäeval.

Teie Ekstsellents, palun võtke vastu minu sügavaim austus.

Tallinn, November 11, 2013

Urmas Paet


14. November 2014
Nr. B.E 2557 (2014)

Ekstsellents

Mul on au viidata Teie Ekstsellentsi 11. novembri 2013. aasta noodile, mis käsitleb 27. aprillil 2012. aastal Bandar Seri Begawanis sõlmitud Tai Kuningriigi valitsuse ja Eesti Vabariigi valitsuse vahelisele diplomaatiliste passide kasutajate suhtes viisanõude kaotamise kokkuleppe muutmist ning on au kinnitada, et Teie Ekstsellentsi noodis tehtud ettepanek on vastuvõetav Tai Kuningriigi valitsusele. Ettepaanek nimetatud noodis on järgmine.

Soovides arendada kahe riigi sõbralikke suhteid ja lihtsustada Tai ametipasside omanike reisimist, on mul au viidata 27. aprillil 2012 Bandar Seri Begawanis alla kirjutatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Tai Kuningriigi valitsuse vahelise diplomaatiliste passide kasutajate suhtes viisanõude kaotamise kokkuleppe artikli 10 lõikele 3 ning teha ettepanek muuta kokkulepet järgmiselt.
Kokkuleppe pealkirja muudetakse ja uus pealkiri on „Eesti Vabariigi valitsuse ja Tai Kuningriigi valitsuse vaheline diplomaatiliste passide ja ametipasside kasutajate suhtes viisanõude kaotamise kokkulepe“.


Artikkel 1

1. Eesti Vabariigi kodanikelt, kellel on kehtiv diplomaatiline pass, ei nõuta viisat Tai Kuningriiki sisenemisel, sealt lahkumisel, selle läbimisel ega seal viibimisel kuni üheksakümmend (90) päeva sada kaheksakümmend (180) päeva jooksul sisenemise päevast alates, eeldusel et nad ei asu Tai Kuningriigis tööle füüsilisest isikust ettevõtjana ega muus eraettevõttes.

2. Tai Kuningriigi kodanikelt, kellel on kehtiv diplomaatiline pass või ametipass, ei nõuta viisat Eesti Vabariiki sisenemisel, sealt lahkumisel, selle läbimisel ega seal viibimisel kuni üheksakümmend (90) päeva sada kaheksakümmend (180) päeva jooksul sisenemise päevast alates, eeldusel et nad ei asu Eesti Vabariigis tööle füüsilisest isikust ettevõtjana ega muus eraettevõttes.


Artikkel 2

1. Eesti Vabariigi kodanikelt, kellel on kehtiv diplomaatiline pass ning kes on Eesti Vabariigi diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötajad või kes on Eesti Vabariigi esindajad rahvusvahelise organisatsiooni juures Tai Kuningriigis, ning nende perekonnaliikmetelt, kellel on kehtiv Eesti Vabariigi diplomaatiline pass, ei nõuta viisat Tai Kuningriiki sisenemisel, sealt lahkumisel ega seal viibimisel kuni üheksakümmend (90) päeva. Eesti Vabariigi Välisministeeriumi või suursaatkonna taotlusel võib seda aega pikendada kuni nende ametiaja lõpuni.

2. Tai Kuningriigi kodanikelt, kellel on kehtiv diplomaatiline pass või ametipass ning kes on Tai Kuningriigi diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötajad või kes on Tai Kuningriigi esindajad rahvusvahelise organisatsiooni juures Eesti Vabariigis, ning nende perekonnaliikmetelt, kellel on kehtiv Tai Kuningriigi diplomaatiline pass või ametipass, ei nõuta viisat Eesti Vabariiki sisenemisel, sealt lahkumisel ega seal viibimisel kuni üheksakümmend (90) päeva. Tai Kuningriigi Välisministeeriumi või suursaatkonna taotlusel võib seda aega pikendada kuni nende ametiaja lõpuni.


Artikkel 8

1. Lepingupooled edastavad üksteisele kehtivate diplomaatiliste passide ja ametipasside näidised diplomaatiliste kanalite kaudu vähemalt kolmkümmend (30) päeva enne kokkuleppe jõustumist.

2. Kui lepingupool võtab kasutusele uue diplomaatilise passi või ametipassi, saadetakse selle näidis teisele lepingupoolele diplomaatiliste kanalite kaudu vähemalt kolmkümmend (30) päeva enne uue passi kasutusele võtmist.“
Eesti Vabariigi valitsuse nimel on mul au teha ettepanek, et see noot ja Teie Ekstsellentsi vastusnoot moodustavad eespool nimetatud kokkuleppe muudatuse, millega asendatakse kokkuleppe asjakohased artiklid, ülejäänud artiklid jäävad samaks. Muudatus jõustub Teie Ekstsellentsi vastusnoodi kuupäeval.

Mul on au teatada, et käesolev noot ja Teie Ekstsellentsi noot moodustavad Tai Kuningriigi valitsuse ja Eesti Vabariigi valitsuse kokkuleppe, mis jõustub tänasel kuupäeval.

Ekstsellents, avaldan sügavaimat austust.


Tanasak Patimapragorn
Tai Kuningriigi asepeaminister ja välisminister

 

Note Verbale 

/otsingu_soovitused.json