Teksti suurus:

Välisministeeriumi teadaanne

Väljaandja:Välisministeerium
Akti liik:teadaanne
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II, 10.07.2014, 2

Välisministeeriumi teadaanne

Välislepingu jõustumine

Madalmaade Kuningriik

Eesti Vabariigi ja Hollandi Kuningriigi vahelise lepingu vastastikuse haldusabi osutamise kohta tolliseaduse nõuetekohasel rakendamisel ning tolliseaduse rikkumiste ennetamisel, uurimisel ja nende vastu võitlemisel muutmiskokkulepe, mis on sõlmitud nootide vahetamise teel, jõustub 1. veebruaril 2015. aastal.


Alus: Madalmaade Kuningriigi suursaatkonna noot.

31.03.2015 11:58
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus teksti osas "jõustub 1. veebruaril 2015. aastal." Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel arvestades Välisministeeriumi 26.02.2015 taotlust nr 15.2-2/1214.

Urmas Paet
Välisminister