HALDUSÕIGUSLiiklus ja transportVälislepingud

HALDUSÕIGUSMerendusVälislepingud

HALDUSÕIGUSSisejulgeolek ja avalik kordVälislepingud

ÜROEriagentuuridRahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO)

Teksti suurus:

1972. aasta rahvusvahelise laevakokkupõrgete vältimise eeskirja konventsiooni IV lisa muudatused

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.12.2009
Avaldamismärge:RT II, 10.11.2015, 1

1972. aasta rahvusvahelise laevakokkupõrgete vältimise eeskirja konventsiooni IV lisa muudatused

Vastu võetud 29.11.2007

Vabariigi Valitsuse 27.03.2014 korraldus nr 121 muudatuste heakskiitmise kohta.

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Rahvusvahelise laevakokkupõrgete vältimise eeskirja konventsioon


ASSAMBLEE

A 25/Res.1004/Rev. 1

25. istung

1. veebruar 2008

Päevakorrapunkt nr 14

Ainult inglise keeles


RESOLUTSIOON A.1004(25)
vastu võetud 29. novembril 2007
(Päevakorrapunkt nr 14)

1972. AASTA RAHVUSVAHELISE LAEVAKOKKUPÕRGETE VÄLTIMISE EESKIRJA MUUDATUSTE VASTUVÕTMINE

ASSAMBLEE,

MEENUTADES 1972. aasta rahvusvahelise laevakokkupõrgete vältimise eeskirja konventsiooni (edaspidi nimetatud „konventsioon“) artiklit VI, mis käsitleb eeskirja muudatusi,

OLLES KAALUNUD meresõiduohutuse komitee kaheksakümne teisel istungil vastuvõetud ja konventsiooni artikli VI lõike 2 kohaselt kõigile konventsiooniosalistele edastatud 1972. aasta rahvusvahelise laevakokkupõrgete vältimise eeskirja muudatusi; ning meresõiduohutuse komitee soovitusi nimetatud muudatuste jõustumise kohta,

1. VÕTAB vastavalt konventsiooni artikli VI lõikele 3 vastu muudatused, mille tekst on toodud käesoleva otsuse lisas;

2. OTSUSTAB vastavalt konventsiooni artikli VI lõikele 4, et muudatused jõustuvad 1. detsembril 2009, kui 1. juuniks 2008 ei ole rohkem kui üks kolmandik konventsiooniosalistest teatanud oma vastuväidetest muudatuste kohta;

3. PALUB peasekretäril vastavalt konventsiooni artikli VI lõikele 3 edastada nimetatud muudatused heakskiitmiseks kõigile konventsiooniosalistele;

4. PALUB konventsiooniosalistel esitada kõik oma vastuväited muudatuste kohta hiljemalt 1. juuniks 2008, mille järel loetakse muudatused jõustumiseks vastuvõetuks, nagu käesoleva otsusega on kindlaks määratud, vastavalt konventsiooni artikli VI lõike 4 sätetele.


LISA
1972. AASTA RAHVUSVAHELISE LAEVAKOKKUPÕRGETE VÄLTIMISE EESKIRJA MUUDATUSED

Lisa IV
Hädasignaalid

1. Järgmised signaalid, mida kasutatakse või näidatakse koos või eraldi, tähendavad hädaolukorda ja vajadust abi järele:
   a) umbes minutiliste vahedega korduvad kahuri- või muud paugud;
   b) mis tahes udusignaalseadmega antav pidev heli;
   c) lühikeste ajavahedega ükshaaval väljalastavad, punaseid tähti väljapaiskavad raketid või lõhkekehad;
   d) mis tahes signaalimisviisil edastatav signaal, mis koosneb kombinatsioonist … - - - …  (SOS) morsetähestikus;
   e) raadiotelefoni teel edastatav signaal, mis koosneb sõnast «Mayday»;
   f) rahvusvahelise signaalkoodi hädasignaal NC;
   g) neljakandilisest lipust ja selle all või kohal paiknevast kerast või kerasarnasest esemest koosnev signaal;
   h) leegid laeval (nagu põlev tõrva- või õlitünn vms);
   i) punast värvi langevarjurakett või säratuli;
   j) oranž suitsusignaal;
   k) külgedele väljasirutatud käte aeglane ja korduv tõstmine ja langetamine;
   l) digitaal-selektiivse väljakutse (DSC) abil saadetud hädakutsung, mida edastatakse:
      (i) VHF kanalil 70 või
      (ii) MF/HF sagedustel 2187,5 kHz, 8414,5 kHz, 4207,5 kHz, 6312 kHz, 12577 kHz või 16804,5 kHz;
   m)  laeva Inmarsat’i või muu mobiilse satelliitsideteenuse osutaja maapealse laevajaama kaudu laevalt kaldale edastatav hädakutsung;
   n) avariiraadiopoidelt edastavad signaalid;
   o) raadiosidesüsteemide, sealhulgas päästevahendite radartransponderite teel edastatavad heakskiidetud signaalid.

2. Kõiki eespool nimetatud signaale ja muid signaale, mida võib segi ajada eespool nimetatud signaalidega, on keelatud kasutada või näidata muul otstarbel kui hädaolukorrast ja abivajadusest teadaandmiseks.

3. Tähelepanu tuleb pöörata rahvusvahelise signaalkoodi ning rahvusvahelise lennunduse  ning mereotsingute ja -pääste käsiraamatu III köite asjakohastele osadele ja järgmistele signaalidele:
   a) oranži värvi kangas, millel on kas must ruut ja ring või muu asjakohane märk (õhust tuvastamiseks);
   b) värvilaik vees.
IMO Resolution A.1004(25)   Amendments to the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972, Annex IV

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json