HALDUSÕIGUSLiiklus ja transportVälislepingud

KESKKONNAÕIGUSJäätmekäitlusVälislepingud

ÜRO

Teksti suurus:

Baseli konventsiooni II, VIII ja IX lisa muudatused

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.03.2020
Avaldamismärge:RT II, 11.02.2021, 1

Baseli konventsiooni II, VIII ja IX lisa muudatused

Vastu võetud 10.05.2019

Välisministeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Ohtlike jäätmete riikidevahelise veo ja nende kõrvaldamise kontrolli Baseli konventsioon

Muudatused on võetud üle Euroopa Liidu õigusesse Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2020/2174, 19. oktoobrist 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1013/2006 (jäätmesaadetiste kohta) IC, III, IIIA, IV, V, VII ja VIII lisa (ELT L 433, 22.12.2020, lk 11–19).


Konventsiooniosaliste konverents,

olles kaalunud Norra valitsuse ettepanekuid muuta ohtlike jäätmete riikidevahelise veo ja nende kõrvaldamise kontrolli Baseli konventsiooni II, VIII ja IX lisa,1

1. otsustab muuta ohtlike jäätmete riikidevahelise veo ja nende kõrvaldamise kontrolli Baseli konventsiooni II lisa, lisades järgmise kirje:

  Y4823  

 Plastijäätmed, sealhulgas selliste jäätmete segud ja välja arvatud

   • plastijäätmed, mis on ohtlikud jäätmed artikli 1 lõike 1 punkti a kohaselt4

   • allpool loetletud plastijäätmed, tingimusel et need on määratud  ringlussevõtuks5 keskkonnaohutul viisil ning peaaegu saastumata ja nende hulgas peaaegu puuduvad muud liiki jäätmed:6

     – plastijäätmed, mis koosnevad peaaegu eranditult7 ühest halogeenimata polümeerist,
       ◦ sealhulgas mõnest järgmisest polümeerist:
       ◦ polüetüleen (PE)
       ◦ polüpropüleen (PP)
       ◦ polüstüreen (PS)
       ◦ akrüülnitriilbutadieenstüreen (ABS)
       ◦ polüetüleentereftalaat (PET)
       ◦ polükarbonaadid (PC)
       ◦ polüeetrid

     – plastijäätmed, mis koosnevad peaaegu eranditult7 ühest kõvendatud vaigust või kondensatsioonipolümeerist, sealhulgas mõnest järgmisest vaigust:
       ◦ karbamiidformaldehüüdvaigud
       ◦ fenoolformaldehüüdvaigud
       ◦ melamiin-formaldehüüdvaigud
       ◦ epoksüvaigud
       ◦ alküüdvaigud

     – plastijäätmed, mis koosnevad peaaegu eranditult7 mõnest järgmisest fluoritud polümeerist:8
       ◦ perfluoroetüleen/propüleen (FEP)
       ◦ perfluoroalkoksüalkaanid:
         • tetrafluoroetüleen/perfluoroalküül-vinüüleeter (PFA)
         • tetrafluoroetüleen/perfluorometüülvinüüleeter (MFA)
       ◦ polüvinüülfluoriid (PVF)
       ◦ polüvinülideenfluoriid (PVDF)

   • plastijäätmete segud, mis koosnevad polüetüleenist (PE), polüpropüleenist (PP) ja/või polüetüleentereftalaadist (PET), tingimusel et need on määratud iga materjali eraldi ringlussevõtuks9 keskkonnaohutul viisil ning peaaegu saastumata ja nende hulgas peaaegu puuduvad muud liiki jäätmed6.

2. Samuti otsustab Baseli konventsiooni VIII lisa muuta, lisades uue kande A3210 järgmiselt:

  A321010  

Plastijäätmed, sealhulgas selliste jäätmete segud, mis sisaldavad I lisas loetletud koostisosi või on nendega saastunud sellisel määral, et ilmnevad III lisas nimetatud omadused (vt vastavaid kandeid Y48 II lisas ja B3011B-nimekirjas).

3. Otsustab lisaks muuta Baseli konventsiooni IX lisa kannet B3010, lisades sellele uue joonealuse märkuse: „Kirje B3010 kehtib kuni 31. detsembrini 2020. Kirje B3011 jõustub 1. jaanuaril 2021.“

4. Otsustab Baseli konventsiooni IX lisa muuta, lisades uue kande B3011 järgmiselt:

  B301111  

  Plastijäätmed (vt vastavaid kandeid Y48 II lisas ja A3210 A-nimekirjas):

   • Allpool loetletud plastijäätmed, tingimusel et need on määratud ringlussevõtuks5 keskkonnaohutul viisil ning peaaegu saastumata ja nende hulgas peaaegu puuduvad muud liiki jäätmed:6

     – plastijäätmed, mis koosnevad peaaegu eranditult7 ühest halogeenimata polümeerist, sealhulgas mõnest järgmisest polümeerist:
       ◦ polüetüleen (PE)
       ◦ polüpropüleen (PP)
       ◦ polüstüreen (PS)
       ◦ akrüülnitriilbutadieenstüreen (ABS)
       ◦ polüetüleentereftalaat (PET)
       ◦ polükarbonaadid (PC)
       ◦ polüeetrid

     – plastijäätmed, mis koosnevad peaaegu eranditult7 ühest kõvendatud vaigust või kondensatsioonipolümeerist, sealhulgas mõnest järgmisest vaigust:
       ◦ karbamiidformaldehüüdvaigud
       ◦ fenoolformaldehüüdvaigud
       ◦ melamiin-formaldehüüdvaigud
       ◦ epoksüvaigud
       ◦ alküüdvaigud

     – plastijäätmed, mis koosnevad peaaegu eranditult7 mõnest järgmistest fluoritud polümeerist:8
       ◦ perfluoroetüleen/propüleen (FEP)
       ◦ perfluoroalkoksüalkaanid:
         • tetrafluoroetüleen/perfluoroalküül-vinüüleeter (PFA)
         • tetrafluoroetüleen/perfluorometüülvinüüleeter (MFA)
       ◦ polüvinüülfluoriid (PVF)
       ◦ polüvinülideenfluoriid (PVDF)

   • Plastijäätmete segud, mis koosnevad polüetüleenist (PE), polüpropüleenist (PP) ja/või polüetüleentereftalaadist (PET), tingimusel et need on määratud iga materjali eraldi ringlussevõtuks9 keskkonnaohutul viisil ning on peaaegu saastumata ja nende hulgas peaaegu puuduvad muud liiki jäätmed.6

____________________

1 UNEP/CHW.14/27, I lisa.

2 See kirje jõustub 1. jaanuaril 2021.

3 Konventsiooniosalised võivad selle kirjega seoses kehtestada rangemaid nõudeid.

4 Pange tähele VIII lisa A-nimekirja vastavat kirjet A3210.

5 Lahustitena mittekasutatavate orgaaniliste ainete ringlussevõtt/taasväärtustamine (R3 IV lisa jaotises B) või vajaduse korral ajutine ladustamine (ühel korral), tingimusel et sellele järgneb toiming R3 ja seda tõendab lepinguline või asjakohane ametlik dokumentatsioon.

6 Rahvusvahelised ja siseriiklikud spetsifikatsioonid võivad pakkuda võrdluspunkti tingimuse „peaaegu saastumata ja nende hulgas peaaegu puuduvad muud liiki jäätmed ” jaoks.

7 Rahvusvahelised ja siseriiklikud spetsifikatsioonid võivad pakkuda võrdluspunkti tingimuse „peaaegu eranditult” jaoks.

8 Välja arvatud tarbijajärgsed jäätmed.

9 Lahustitena mittekasutatavate orgaaniliste ainete ringlussevõtt/taasväärtustamine (R3 IV lisa jaotises B), eelneva sortimise ja vajaduse korral ajutise ladustamisega (ühel korral), tingimusel et sellele järgneb toiming R3 ja seda tõendab lepinguline või asjakohane ametlik dokumentatsioon.

10 See kirje jõustub 1. jaanuaril 2021.

11 See kirje jõustub 1. jaanuaril 2021. Kirje B3010 kehtib kuni 31. detsembrini 2020.

 

Amendments to Annexes II, VIII and IX to the Basel Convention BC-14/12

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json