Teksti suurus:

Välisministeeriumi teadaanne

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:teadaanne
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II, 11.02.2021, 2

Välisministeeriumi teadaanne

Välislepingu jõustumine


Ohtlike jäätmete riikidevahelise veo ja nende kõrvaldamise kontrolli Baseli konventsiooni lisade II, VIII ja IX muudatused, mis võeti vastu 29. aprillist 10. maini 2019 Genfis toimunud konventsiooniosaliste 14. kohtumisel, jõustusid 24. märtsil 2020.

Muudatused on võetud üle Euroopa Liidu õigusesse Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2020/2174, 19. oktoobrist 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1013/2006 (jäätmesaadetiste kohta) IC, III, IIIA, IV, V, VII ja VIII lisa (ELT L 433, 22.12.2020, lk 11–19).

Alus: Ohtlike jäätmete riikidevahelise veo ja nende kõrvaldamise kontrolli Baseli konventsiooni artikkel 18 lõige 2 alapunkt c ja ÜRO teade.

Eva-Maria Liimets
Välisminister

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json