Eurovoci märksõnad (näita)

04 POLIITIKA0431 poliitika ja avalik turvalisusavalik turvalisuspoliitiline vägivaldterrorism

08 RAHVUSVAHELISED SUHTED0806 rahvusvaheline poliitikarahvusvaheline juriidiline dokumentrahvusvaheline konventsioonEuroopa konventsioon

08 RAHVUSVAHELISED SUHTED0806 rahvusvaheline poliitikarahvusvaheline lepinglepingu ratifitseerimine

24 RAHANDUS2421 kapitali vaba liikuminekapitali vaba liikuminekapitalisiirekapitaliringlusrahapesu

28 SOTSIAALKÜSIMUSED2826 ühiskondlik elusotsiaalpoliitikakuritegevusevastane võitlus

HALDUSÕIGUSSisejulgeolek ja avalik kordVälislepingud

KARISTUSÕIGUSKaristusõiguse üldregulatsioonVälislepingud

KOHTUMENETLUSÕIGUSKriminaalmenetlusVälislepingud

Euroopa Nõukogu

Teksti suurus:

Rahapesu ning kriminaaltulu avastamise, arestimise ja konfiskeerimise ning terrorismi rahastamist käsitleva Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seadus

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Rahapesu ning kriminaaltulu avastamise, arestimise ja konfiskeerimise ning terrorismi rahastamist käsitleva Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.06.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT II, 11.06.2022, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
09.06.2022 otsus nr 135

Rahapesu ning kriminaaltulu avastamise, arestimise ja konfiskeerimise ning terrorismi rahastamist käsitleva Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seadus

Vastu võetud 01.06.2022

§ 1.   Konventsiooni ratifitseerimine

  Ratifitseerida juurdelisatud rahapesu ning kriminaaltulu avastamise, arestimise ja konfiskeerimise ning terrorismi rahastamist käsitlev Euroopa Nõukogu konventsioon (edaspidi konventsioon), millele Eesti Vabariik on alla kirjutanud 2013. aasta 7. märtsil.

§ 2.   Konventsiooni artikli 46 lõikest 13 tulenev deklaratsioon

  Teatada kooskõlas konventsiooni artikli 46 lõikega 13, et Eesti Vabariigis on rahapesu andmebürooks konventsiooni mõistes Rahandusministeeriumi valitsemisalasse kuuluv valitsusasutus Rahapesu Andmebüroo.

§ 3.   Konventsiooni artikli 53 lõigetest 1, 3 ja 4 tulenevad deklaratsioonid

  Ratifitseerimisel esitada konventsiooni artikli 53 lõigete 1, 3 ja 4 kohaselt järgmised deklaratsioonid:
  1) kooskõlas konventsiooni artikli 3 lõikega 4 deklareerib Eesti Vabariik, et konventsiooni nimetatud sätet rakendatakse vaid riigisiseses seaduses konkreetselt nimetatud kuritegude puhul;
  2) kooskõlas konventsiooni artikliga 19 deklareerib Eesti Vabariik, et lõike 3 alusel jälgitakse kontosid Eesti õiguses sätestatud elektroonilise arestimissüsteemi kaudu, kogudes informatsiooni kontol toimunud tehingute kohta nädalase viitega, ja lõike 5 alusel laiendatakse sätet üksnes neile finantsasutustele, kes avavad klientidele IBAN-koodiga maksekontosid;
  3) kooskõlas konventsiooni artikli 24 lõikega 3 deklareerib Eesti Vabariik, et kohaldab artikli 24 lõiget 2 üksnes oma põhiseadust ja oma õigussüsteemi põhimõtteid järgides;
  4) konventsiooni artikli 31 lõike 2 alusel deklareerib Eesti Vabariik, et kohtudokumendid toimetatakse kätte Justiitsministeeriumi kaudu;
  5) konventsiooni artikli 33 lõike 1 alusel deklareerib Eesti Vabariik, et keskasutus on Justiitsministeerium;
  6) konventsiooni artikli 35 lõike 3 alusel deklareerib Eesti Vabariik, et Eesti asutustele esitatakse taotlused ja nende lisad koos ingliskeelse tõlkega;
  7) konventsiooni artikli 42 lõike 2 alusel deklareerib Eesti Vabariik, et taotluse alusel antud informatsiooni või tõendeid ei või taotluse esitanud asutused kasutada ega edastada taotluse saanud konventsiooniosalise nõusolekuta muuks kui taotluses nimetatud kriminaalmenetluseks.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json