Teksti suurus:

Töötuskindlustuse seaduse täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.11.2002
Avaldamismärge:RT I 2002, 89, 511

Töötuskindlustuse seaduse täiendamise seadus

Vastu võetud 22.10.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 25. oktoobri 2002. a otsusega nr 253

§ 1. Töötuskindlustuse seaduses (RT I 2001, 59, 359; 82, 488; 2002, 44, 284; 57, 357; 61, 375) tehakse järgmised täiendused:

1) paragrahvi 3 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

« 4) riikliku pensionikindlustuse seaduse (RT I 2001, 100, 648; 2002, 53, 336, 338; 61, 375) § 7 lõikes 1 või 2 sätestatud vanaduspensioniikka (edaspidi vanaduspensioniiga) jõudnud isik.»;

2) paragrahvi 42 lõike 1 punkti 1 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Kindlustatu töötuskindlustusmaksete arvestamise ja kinnipidamise kohustus lõpeb kindlustatu vanaduspensioniikka jõudmise kuu viimasel kuupäeval;»;

3) paragrahvi 42 lõike 1 punkti 2 täiendatakse tekstiga:

«maksma tööandja töötuskindlustusmakset kindlustatule ja vanaduspensionieas isikule makstud summadelt;»;

4) paragrahvi 52 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

« (8) Kindlustatu töötuskindlustusmakset ei maksta käesoleva seaduse § 40 lõikes 1 nimetatud tasudelt, mida makstakse isikule, kellel oli 2002. aasta 1. jaanuaril vanaduspensionieani jäänud vähem kui 12 kuud.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2002. aasta 1. novembril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json