Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ja Madalmaade Kuningriigi Schengeni viisaküsimustes esindamise kokkuleppe muutmise kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2012
Avaldamismärge:RT II, 12.02.2020, 1

Eesti Vabariigi ja Madalmaade Kuningriigi Schengeni viisaküsimustes esindamise kokkuleppe muutmise kokkulepe

Vastu võetud 20.07.2012

Vabariigi Valitsuse 26.07.2012 korraldus nr 341 kokkuleppe muutmise kokkuleppe eelnõu heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Eesti Vabariigi ja Madalmaade Kuningriigi Schengeni viisaküsimustes esindamise kokkulepe


Konsulaarküsimuste ja migratsioonipoliitika osakond
Välismaalaste ja viisade büroo
Viide: DCM/VV/238/12-es

Eesti Vabariigi Suursaatkond
H A A G


Madalmaade Kuningriigi Välisministeerium edastab oma komplimendid Eesti Vabariigi Suursaatkonnale ja viidates nende 18. juuni 2012 noodile 8.2-1/4807 ja kehtivale esinduslepingule on tal au edastada järgnev informatsioon.

Madalmaade Kuningriik nõustub esindama Eesti vabariiki Schengeni viisaküsimustes alates 1. augustist 2012 järgmistes kohtades:

Riik

Konsulaat/Vastutav asutus

Omaan

Saatkond Muscatis

Aruba

Aruba Kuberneri Kabinet Oranjestadis

Curaçao       

Curaçao Kuberneri Kabinet Willemstadis


Ülejäänud Eesti Vabariigi Välisministeeriumi ja Hollandi Kuningriigi Välisministeeriumi vahel nootide (9. aprilli 2010 Hollandi Kuningriigi Välisministeeriumi noot DCM7VV/229/10-ES ja 21. mai 2010 Eesti Vabariigi Välisministeeriumi vastusnoot 1-2/159) vahetamise teel sõlmitud viisaesinduslepingu tingimused jäävad muutmata.

Hollandi Kuningriigi Välisministeerium kasutab veelkord avanenud võimalust avaldada Eesti Vabariigi Välisministeeriumile oma sügavaimat austust.


Haagis, 3. juulil 2012


Nr 08.2-1/

VERBAALNOOT


Eesti Vabariigi Välisministeerium avaldab oma lugupidamist Madalmaade Kuningriigi Välisministeeriumile ning tal on au viidata ministeeriumi 3. juuli 2012 noodile nr DCM/VV/238/12-es, mille sisu oli järgmine.

„Madalmaade Kuningriigi Välisministeerium edastab oma komplimendid Eesti Vabariigi Suursaatkonnale ja viidates nende 18. juuni 2012 noodile 8.2-1/4807 ja kehtivale esinduslepingule on tal au edastada järgnev informatsioon.

Madalmaade Kuningriik nõustub esindama Eesti vabariiki Schengeni viisaküsimustes alates 1. augustist 2012 järgmistes kohtades:

Riik

Konsulaat/Vastutav asutus

Omaan

Saatkond Muscatis

Aruba

Aruba Kuberneri Kabinet Oranjestadis

Curaçao       

Curaçao Kuberneri Kabinet Willemstadis


Ülejäänud Eesti Vabariigi Välisministeeriumi ja Hollandi Kuningriigi Välisministeeriumi vahel nootide (9. aprilli 2010 Hollandi Kuningriigi Välisministeeriumi noot DCM7VV/229/10-ES ja 21. mai 2010 Eesti Vabariigi Välisministeeriumi vastusnoot 1-2/159) vahetamise teel sõlmitud viisaesinduslepingu tingimused jäävad muutmata.

Hollandi Kuningriigi Välisministeerium kasutab veelkord avanenud võimalust avaldada Eesti Vabariigi Välisministeeriumile oma sügavaimat austust.“


Välisministeerium kinnitab, et ülaltoodu on Eestile vastuvõetav ning, ministeeriumi noot ning käesolev vastusnoot moodustavad  Eesti Vabariigi ja Hollandi Kuningriigi vahel nootide (9. aprilli 2010 Hollandi Kuningriigi Välisministeeriumi noot DCM7VV/229/10-ES ja 21. mai 2010 Eesti Vabariigi Välisministeeriumi vastusnoot 1-2/159) vahetamise teel sõlmitud viisaesinduslepingu muudatuse, mis jõustub 1. augustil 2012.

Eesti Vabariigi Välisministeerium kasutab avanenud võimalust, et veel kord avaldada Madalmaade Kuningriigi Välisministeeriumile sügavaimat austust.


20. juulil 2012 Tallinnas


Verbal Note  (The Kingdom of Netherlands)

Verbal Note  (The Republic of Estonia)

/otsingu_soovitused.json