Teksti suurus:

Maa-, linna-, haldus- ja ringkonnakohtute täpsed asukohad

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.11.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2005
Avaldamismärge:RTL 2002, 124, 1796

Maa-, linna-, haldus- ja ringkonnakohtute täpsed asukohad

Vastu võetud 29.10.2002 nr 71

Määrus kehtestatakse «Kohtute seaduse» (RT I 2002, 64, 390) § 9 lõike 3, § 18 lõike 3 ja § 22 lõike 6 alusel.

§ 1. Maa-, linna-, haldus- ja ringkonnakohtute asukohad

Maa-, linna-, haldus- ja ringkonnakohtute täpsed asukohad on järgmised:
1) Harju Maakohus – Pärnu mnt 7, Tallinn;
2) Ida-Viru Maakohus – Narva mnt 11, Jõhvi;
3) Jõgeva Maakohus – Pargi 1, Jõgeva;
4) Järva Maakohus – Tallinna 18, Paide;
5) Lääne Maakohus – Sadama 21, Haapsalu; Põllu 17, Kärdla;
6) Lääne-Viru Maakohus – Rohuaia 8, Rakvere;
7) Põlva Maakohus – Võru 12, Põlva;
8) Pärnu Maakohus – Kuninga 22, Pärnu;
9) Rapla Maakohus – Sauna 5, Rapla;
10) Saare Maakohus – Lossi 2, Kuressaare;
11) Tartu Maakohus – Kalevi 1, Tartu;
12) Valga Maakohus – Vabaduse 5, Valga;
13) Viljandi Maakohus – Posti 22, Viljandi;
14) Võru Maakohus – Vabaduse 13, Võru;
15) Narva Linnakohus – Mai 2, Narva;
16) Tallinna Linnakohus – Liivalaia 24;
17) Jõhvi Halduskohus – Jaama 26, Jõhvi;
18) Pärnu Halduskohus – Rüütli 19, Pärnu;
19) Tallinna Halduskohus – Pärnu mnt 7, Tallinn;
20) Tartu Halduskohus – Kalevi 1, Tartu;
21) Tallinna Ringkonnakohus – Pärnu mnt 7, Tallinn;
22) Tartu Ringkonnakohus – Kalevi 1, Tartu;
23) Viru Ringkonnakohus – Viru 5a, Jõhvi.

§ 2. Üleminekuperiood

Kuni 31. detsembrini 2002. a kehtivad kohtute asukohtade osas järgmised erisused:
1) Hiiu Maakohtu asukoht on Põllu 17, Kärdla;
2) Lääne Maakohtu asukoht on Sadama 21, Haapsalu;
3) Kohtla-Järve Linnakohtu asukoht on Järveküla 30, Kohtla-Järve.

§ 3. Kehtetuks tunnistamine

Tunnistatakse kehtetuks justiitsministri 1. märtsi 2000. a määrus nr 10 «Ringkonnakohtute tööpiirkonna ja asukoha määramine« (RTL 2000, 32, 427; 111, 1739).

Minister Märt RASK

Asekantsleri kt
kantsleri ülesannetes Priit KAMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json