Teksti suurus:

Haridusministeeriumi ümbernimetamisega Haridus- ja Teadusministeeriumiks seonduv seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2003
Avaldamismärge:RT I 2002, 90, 521

Haridusministeeriumi ümbernimetamisega Haridus- ja Teadusministeeriumiks seonduv seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 16.10.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 25. oktoobri 2002. a otsusega nr 252

§ 1. Eesti Vabariigi haridusseaduses (RT 1992, 12, 192; RT I 1993, 35, 547; 40, 593; 63, 892; 1994, 12, 200; 1995, 12, 119; 16, 228; 23, 333; 58, 1003; 1996, 49, 953; 51, 965; 1997, 42, 678; 81, 1365; 1998, 57, 859; 61, 980; 64/65, 1007; 1999, 10, 150; 24, 358; 51, 550; 102, 908; 2000, 40, 255; 95, 611; 2001, 65, 375; 75, 454; 2002, 56, 348; 61, 375; 63, 389) tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse tekstis asendatakse sõna «Haridusministeerium» sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes;

2) seaduse tekstis asendatakse sõna «haridusminister» sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 2. Autoriõiguse seaduse (RT 1992, 49, 615; RT I 2000, 16, 109; 78, 497; 2001, 50, 289; 56, 335; 2002, 53, 336; 63, 387) § 86 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna «Haridusministeerium» sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 3. Välismaalaste seaduse (RT I 1993, 44, 637; 1999, 50, 548; 54, 582; 71, 686; 88, 808; 101, 900; 2000, 25, 148; 33, 197; 40, 254; 2001, 16, 68; RT III 2001, 7, 75; RT I 2001, 58, 352; 2002, 56, 351; 63, 387) § 6 lõikes 4 asendatakse sõna «haridusministri» sõnadega «haridus- ja teadusministri».

§ 4. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42, 497; 79, 730; 2000, 33, 195; 54, 349; 71, õiend; 95, 611; 2001, 50, 288; 75, 454; 2002, 25, 144; 34, 205; 53, 336; 57, 359; 61, 375; 63, 389; 64, 393) tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse tekstis asendatakse sõna «Haridusministeerium» sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes;

2) seaduse tekstis asendatakse sõna «haridusminister» sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 5. Täiskasvanute koolituse seaduses (RT I 1993, 74, 1054; 1998, 71, 1200; 1999, 10, 150; 60, 617) tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse tekstis asendatakse sõna «Haridusministeerium» sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes;

2) seaduse tekstis asendatakse sõna «haridusminister» sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 6. Kultuuri- või sotsiaalobjektide pankrotivarast välistamise seaduse (RT I 1994, 63, 1066; 1995, 49, 748; 1996, 49, 953; 1997, 5/6, 32) §-s 3 asendatakse sõna «haridusminister» sõnadega «haridus- ja teadusminister».

§ 7. Ülikooliseaduses (RT I 1995, 12, 119; 1996, 49, 953; 51, 965; 1997, 42, 678; 1998, 57, 859; 1999, 10, 150; 102, 908; 2000, 25, 140; 78, 496; 2001, 16, 71; 2002, 21, 117; 53, 336; 56, 348; 57, 357; 61, 375) tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse tekstis asendatakse sõna «Haridusministeerium» sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes;

2) seaduse tekstis asendatakse sõna «haridusminister» sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 8. Maakorraldusseaduse (RT I 1995, 14, 169; 59, 1006; 1996, 36, 738; 1999, 10, 155; 54, 580; 2001, 24, 133; 31, 171; 93, 565; 2002, 61, 375) § 19 lõikes 5 asendatakse sõnad «kultuuri- ja haridusministri» sõnaga «kultuuriministri».

§ 9. Sotsiaalhoolekande seaduse (RT I 1995, 21, 323; 2001, 98, 617; 2002, 53, 336; 61, 375; 64, 393) § 22 lõikes 21 asendatakse sõna «Haridusministeeriumi» sõnadega «Haridus- ja Teadusministeeriumi».

§ 10. Tartu Ülikooli seaduses (RT I 1995, 23, 333; 1996, 49, 953; 51, 965; 1998, 61, 986; 1999, 102, 908; 2001, 16, 71; 2002, 61, 375) tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse tekstis asendatakse sõna «Haridusministeerium» sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes;

2) seaduse tekstis asendatakse sõna «haridusminister» sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 11. Keeleseaduse (RT I 1995, 23, 334; 1996, 37, 739; 40, 773; 1997, 69, 1110; 1998, 98/99, 1618; 1999, 1, 1; 16, 275; 2000, 51, 326; 2001, 58, 354; 65, 375; 93, 565; 2002, 9, 47; 53, 337; 63, 387) § 5 1 lõigetes 1, 2 ja 21 asendatakse sõna «haridusminister» sõnadega «haridus- ja teadusminister».

§ 12. Rahvatervise seaduse (RT I 1995, 57, 978; 1996, 3, 56; 49, 953; 1997, 37/38, 569; 1999, 30, 415; 88, 804; 2001, 23, 128; 2002, 32, 187; 53, 336; 61, 375; 63, 387) § 8 lõike 1 punktis 7 asendatakse sõna «Haridusministeeriumiga» sõnadega «Haridus- ja Teadusministeeriumiga».

§ 13. Huvialakooli seaduse (RT I 1995, 58, 1004; 1996, 49, 953; 1998, 57, 859; 2002, 53, 336; 61, 375) tekstis asendatakse sõna «Haridusministeerium» sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 14. Kohanimeseaduse (RT I 1997, 1, 3; 1998, 59, 941; 1999, 10, 155; 2002, 63, 387) § 15 lõikes 2 asendatakse sõna «haridusminister» sõnadega «haridus- ja teadusminister».

§ 15. Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduses (RT I 1997, 30, 471; 2001, 43, 237; 2002, 61, 375) tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse tekstis asendatakse sõna «Haridusministeerium» sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes;

2) seaduse tekstis asendatakse sõna «haridusminister» sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 16. Eesti Teaduste Akadeemia seaduse (RT I 1997, 35, 539; 2000, 104, 685; 2001, 34, 187; 2002, 21, 117; 53, 336; 57, 357; 61, 375) tekstis asendatakse sõna «Haridusministeerium» sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes.

§ 17. Rahvusooperi seaduse (RT I 1997, 93, 1558; 2000, 47, 287; 2002, 21, 117; 53, 336; 57, 357) § 6 lõike 2 punktis 3 asendatakse sõna «haridusministri» sõnadega «haridus- ja teadusministri».

§ 18. Alaealise mõjutusvahendite seaduse (RT I 1998, 17, 264; 2002, 82, 479) § 63 lõikes 1 ning § 29 lõikes 2 asendatakse sõna «haridusminister» sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 19. Erakooliseaduses (RT I 1998, 57, 859; 1999, 24, 358; 51, 550; 2000, 40, 255; 95, 611; 2001, 75, 454; 2002, 53, 336; 61, 375) tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse tekstis asendatakse sõna «Haridusministeerium» sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes;

2) seaduse tekstis asendatakse sõna «haridusminister» sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 20. Rakenduskõrgkooli seaduses (RT I 1998, 61, 980; 1999, 10, 150; 102, 908; 2000, 54, 350; 78, 496; 2001, 65, 375; 2002, 56, 348; 61, 375) tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse tekstis asendatakse sõna «Haridusministeerium» sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes;

2) seaduse tekstis asendatakse sõna «haridusminister» sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 21. Spordiseaduse (RT I 1998, 61, 982; 2002, 53, 336) § 6 lõikes 3 ja § 15 lõikes 1 asendatakse sõna «Haridusministeeriumi» sõnadega «Haridus- ja Teadusministeeriumi».

§ 22. Kutseõppeasutuse seaduses (RT I 1998, 64/65, 1007; 2001, 68, 406; 2002, 56, 348; 61, 375) tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse tekstis asendatakse sõna «Haridusministeerium» sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes;

2) seaduse tekstis asendatakse sõna «haridusminister» sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 23. Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi seaduses (RT I 1998, 101, 1664; 2002, 21, 117; 53, 336; 57, 357; 61, 375) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 3, § 9 lõikes 5 ja § 15 lõikes 1 asendatakse sõna «Haridusministeerium» sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes;

2) paragrahvi 15 lõikes 2 asendatakse sõna «haridusministril» sõnadega «haridus- ja teadusministril».

§ 24. Koolieelse lasteasutuse seaduses (RT I 1999, 27, 387; 2000, 54, 349; 95, 611; 2001, 75, 454; 2002, 61, 375) tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse tekstis asendatakse sõna «Haridusministeerium» sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes;

2) seaduse tekstis asendatakse sõna «haridusminister» sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 25. Noorsootöö seaduses (RT I 1999, 27, 392; 2002, 53, 336; 61, 375) tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse tekstis asendatakse sõna «Haridusministeerium» sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium» vastavas käändes;

2) seaduse tekstis asendatakse sõna «haridusminister» sõnadega «haridus- ja teadusminister» vastavas käändes.

§ 26. Välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise konventsiooniga ühinemise seaduse (RT II 2000, 27, 165) §-s 2 asendatakse sõna «Haridusministeerium» sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium».

§ 27. Välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse (RT I 2000, 29, 168; 2002, 61, 375) § 6 lõikes 1 asendatakse sõna «Haridusministeerium» sõnadega «Haridus- ja Teadusministeerium».

§ 28. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnaauditeerimise seaduse (RT I 2000, 54, 348; 2002, 61, 375; 63, 387) § 14 lõike 3 punktis 1 ja § 31 lõikes 3 asendatakse sõna «Haridusministeeriumi» sõnadega «Haridus- ja Teadusministeeriumi».

§ 29. Alkoholiaktsiisi seaduse (RT I 2000, 58, 375; 102, 676; 2001, 88, 531) § 15 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõna «haridusminister» sõnadega «haridus- ja teadusminister».

§ 30. Vangistusseaduses (RT I 2000, 58, 376; 72, õiend; 2002, 56, 350) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 35 lõikes 5 ja § 36 lõikes 4 asendatakse sõna «Haridusministeeriumi» sõnadega «Haridus- ja Teadusministeeriumi»;

2) paragrahvis 107 asendatakse sõna «haridusminister» sõnadega «haridus- ja teadusminister».

§ 31. Liiklusseaduses (RT I 2001, 3, 6; 93, 565; 2002, 38, 234; 61, 375; 63, 387) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 34 lõigetes 2 ja 3 asendatakse sõna «haridusminister» sõnadega «haridus- ja teadusminister»;

2) paragrahvi 38 lõikes 1 asendatakse sõna «haridusministri» sõnadega «haridus- ja teadusministri».

§ 32. Käibemaksuseaduse (RT I 2001, 64, 368; 88, 531; 102, 669; 2002, 11, 60; 30, 177; 44, 284; 62, 377) § 17 lõike 2 punktis 1 ja lõike 3 punktis 6 ning lõikes 7 asendatakse sõna «haridusministri» sõnadega «haridus- ja teadusministri».

§ 33. Hasartmängumaksu seaduse (RT I 2002, 28, 158) § 7 lõikes 4 asendatakse sõna «Haridusministeeriumi» sõnadega «Haridus- ja Teadusministeeriumi».

§ 34. Käesolev seadus jõustub 2003. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json