Eurovoci märksõnad (näita)

08 RAHVUSVAHELISED SUHTED0806 rahvusvaheline poliitikarahvusvaheline juriidiline dokumentrahvusvaheline konventsioon

08 RAHVUSVAHELISED SUHTED0806 rahvusvaheline poliitikarahvusvaheline lepinglepingu protokoll

08 RAHVUSVAHELISED SUHTED0806 rahvusvaheline poliitikarahvusvaheline lepinglepingu ratifitseerimine

52 KESKKOND5206 keskkonnapoliitikasaastetõrjemeedereostustõrjesaasteastegaasiheidete vähendamine

52 KESKKOND5216 keskkonnasaastushäiringsaasteaineõhusaasteaine

68 TÖÖSTUS6811 keemiakeemiline ühend

KESKKONNAÕIGUSKeskkonnakaitseVälislepingud

ÜRO

Teksti suurus:

Piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise protokolliga ühinemise ja protokolli 2012. aasta muudatuste heakskiitmise seadus

Piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise protokolliga ühinemise ja protokolli 2012. aasta muudatuste heakskiitmise seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT II, 13.11.2018, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
08.11.2018 otsus nr 324

Piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise protokolliga ühinemise ja protokolli 2012. aasta muudatuste heakskiitmise seadus

Vastu võetud 24.10.2018

§ 1.   Protokolliga ühinemine

  Ühineda piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni protokolliga hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise kohta, mis on koostatud 1999. aasta 13. novembril Göteborgis (ELT eestikeelne eriväljaanne 2003, 11. ptk, 47. kd, lk 174–228) (edaspidi protokoll).

§ 2.   Protokolli muudatuste heakskiitmine

  Kiita heaks protokolli muudatused, mis on vastu võetud konventsiooni täitevorgani 2012. aasta 4. mai juurdelisatud otsusega 2012/1 ja otsusega 2012/2 (ELT L 248, 27.09.2017, lk 5–75).

§ 3.   Deklaratsioon

  Teha protokolliga ühinemisel deklaratsioon, et Eesti Vabariik tunnustab protokolli tõlgendamise või kohaldamisega seotud vaidluse korral artikli 11 lõikes 2 nimetatud vaidluse lahendamise meetmeid kohustuslikuna iga lepinguosalise suhtes, kes võtab endale sama kohustuse.

§ 4.   Vabariigi Valitsusele volituse andmine

  Protokolli lisade muudatuste heakskiitmise otsustab Vabariigi Valitsus.


Eiki Nestor
Riigikogu esimees


Välisministeeriumi teadaanne piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni 1999. aasta hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise protokolli ja selle muudatuste, mis on vastu võetud otsustega 2012/1 ja 2012/2, Eesti Vabariigi suhtes jõustumise kohta 05.01.2020.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json