Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vaheline investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse lepingu muutmise ja lõpetamise kokkulepe

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.03.2019
Avaldamismärge:RT II, 13.11.2018, 6

Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vaheline investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse lepingu muutmise ja lõpetamise kokkulepe

Vastu võetud 19.03.2018

Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vahelise investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta


DPT.2701.39.2017/1

VERBAALNOOT

Poola Vabariigi Välisministeerium avaldab oma lugupidamist Eesti Vabariigi suursaatkonnale Varssavis ning tal on au teha ettepanek sõlmida järgnev Poola Vabariigi ja Eesti Vabariigi vaheline 6. mail 1993 Varssavis alla kirjutatud Poola Vabariigi ja Eesti Vabariigi vahelise investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse lepingu muutmise ja lõpetamise kokkulepe (edaspidi kokkulepe):
   1) lõpetada Poola Vabariigi ja Eesti Vabariigi vaheline investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse leping, mis on alla kirjutatud 6. mail 1993 Varssavis;
   2) leppida lepingupoolte vahel kokku, et investeeringute suhtes, mis on tehtud enne lõikes 1 märgitud lepingu lõppemise kuupäeva, ei jää ükski nimetatud lepingu säte kehtima.

Olles arusaamisel, et Eesti Vabariik nõustub esitatud ettepanekuga, teeb Poola Vabariigi Välisministeerium ettepaneku, et see noot ja Eesti vastusnoot moodustavad Poola Vabariigi ja Eesti Vabariigi vahelise 6. mail 1993 Varssavis alla kirjutatud Poola Vabariigi ja Eesti Vabariigi vahelise investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe. Kokkulepe jõustub kolme kuu möödumisel kuupäevast, mil saadakse kätte viimane selle jõustumiseks vajalike juriidiliste tingimuste täitmist kinnitav noot.

Poola Vabariigi Välisministeerium kasutab avanenud võimalust, et veel kord avaldada Eesti Vabariigi suursaatkonnale sügavaimat lugupidamist.

Varssavi, 20. oktoober 2017 


Nr 15.2-2/567-1

VERBAALNOOT

Eesti Vabariigi Välisministeerium avaldab oma lugupidamist Poola Vabariigi Välisministeeriumile ning tal on au viidata Poola Vabariigi Välisministeeriumi 20. oktoobri 2017. aasta noodile nr DPT.2701.39.2017/1, mille sisu on järgmine.

„Poola Vabariigi Välisministeerium avaldab oma lugupidamist Eesti Vabariigi suursaatkonnale Varssavis ning tal on au teha ettepanek sõlmida järgnev Poola Vabariigi ja Eesti Vabariigi vaheline 6. mail 1993 Varssavis alla kirjutatud Poola Vabariigi ja Eesti Vabariigi vahelise investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse lepingu muutmise ja lõpetamise kokkulepe (edaspidi kokkulepe):
   1) lõpetada Poola Vabariigi ja Eesti Vabariigi vaheline investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse leping, mis on alla kirjutatud 6. mail 1993 Varssavis;
   2) leppida lepingupoolte vahel kokku, et investeeringute suhtes, mis on tehtud enne lõikes 1 märgitud lepingu lõppemise kuupäeva, ei jää ükski nimetatud lepingu säte kehtima.

Olles arusaamisel, et Eesti Vabariik nõustub esitatud ettepanekuga, teeb Poola Vabariigi Välisministeerium ettepaneku, et see noot ja Eesti vastusnoot moodustavad Poola Vabariigi ja Eesti Vabariigi vahelise 6. mail 1993 Varssavis alla kirjutatud Poola Vabariigi ja Eesti Vabariigi vahelise investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe. Kokkulepe jõustub kolme kuu möödumisel kuupäevast, mil saadakse kätte viimane selle jõustumiseks vajalike juriidiliste tingimuste täitmist kinnitav noot.

Poola Vabariigi Välisministeerium kasutab avanenud võimalust, et veel kord avaldada Eesti Vabariigi suursaatkonnale sügavaimat lugupidamist.“

Eesti Vabariigi Välisministeerium kinnitab, et ülaltoodu on Eesti Vabariigile vastuvõetav. Seega moodustavad Poola Vabariigi Välisministeeriumi noot ja käesolev vastusnoot Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vahelise 6. mail 1993 Varssavis alla kirjutatud Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vahelise investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe. Kokkulepe jõustub kolme kuu möödumisel kuupäevast, mil saadakse kätte viimane selle jõustumiseks vajalike juriidiliste tingimuste täitmist kinnitav noot.

Eesti Vabariigi Välisministeerium kasutab avanenud võimalust, et veel kord avaldada Poola Vabariigi Välisministeeriumile sügavaimat lugupidamist.

Tallinn, 19. märts 2018

Note Verbale (Republic of Poland)

Note Verbale (Republic of Estonia)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json