Teksti suurus:

Välisministeeriumi teadaanne

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:teadaanne
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II, 14.01.2021, 1

Välisministeeriumi teadaanne

Välislepingu ajutine kohaldamine

Vabariigi Valitsuse 16.09.2010 korraldus nr 362 koostöölepingu ajutise kohaldamise kohta


Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Šveitsi Konföderatsiooni vahelist nende finantshuve kahjustava pettuse ja muu ebaseadusliku tegevuse vastu võitlemise koostöölepingut (ELT L 46, 17.2.2009, lk 8–35), mis on sõlmitud 26. oktoobril 2004 Luxembourgis, kohaldatakse ajutiselt alates 8. jaanuarist 2011 nende riikide suhtes, kes on teinud samasuguse deklaratsiooni.

Alus: Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Šveitsi Konföderatsiooni vahelise nende finantshuve kahjustava pettuse ja muu ebaseadusliku tegevuse vastu võitlemise koostöölepingu artikkel 44 lõige 3 ja Euroopa Liidu Nõukogu teade.

Urmas Reinsalu
Välisminister

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json