Teksti suurus:

Euroopa Aatomienergiaühenduse tarneagentuuri nõuandva komitee liikme nimetamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.02.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT II, 14.02.2012, 1

Euroopa Aatomienergiaühenduse tarneagentuuri nõuandva komitee liikme nimetamine

Vastu võetud 09.02.2012 nr 78

Välissuhtlemisseaduse § 8 lõike 1 punkti 10 alusel:

1. Nimetada Euroopa Aatomienergiaühenduse tarneagentuuri nõuandva komitee (Advisory Committee of the Euratom Supply Agency) liikmeks järgnevaks perioodiks (kuni 31. maini 2014. a) Keskkonnaministeeriumi kliima- ja kiirgusosakonna peaspetsialist Reelika Runnel.

2. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 7. juuli 2011. a korraldus nr 294 „Euroopa Aatomienergiaühenduse tarneagentuuri nõuandva komitee liikme nimetamine“ (RT II, 09.07.2011, 4).

Mart Laar
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes