Eurovoci märksõnad (näita)

08 RAHVUSVAHELISED SUHTED0806 rahvusvaheline poliitikarahvusvaheline juriidiline dokumentrahvusvaheline konventsioon

08 RAHVUSVAHELISED SUHTED0806 rahvusvaheline poliitikarahvusvaheline lepinglepinguga ühinemine

44 TÖÖHÕIVE JA TÖÖTINGIMUSED4416 töökorraldus ja töötingimusedtöötingimusedtööohutus

48 TRANSPORT4821 mere- ja siseveetransportmeretransportalus

52 KESKKOND5206 keskkonnapoliitikajäätmehooldusjäätmete ringlussevõtt

52 KESKKOND5206 keskkonnapoliitikasaastetõrjemeedesaastamise vältimine

52 KESKKOND5216 keskkonnasaastusjäätmedohtlikud jäätmed

HALDUSÕIGUSMerendusVälislepingud

KESKKONNAÕIGUSKeskkonnakaitseVälislepingud

ÜROEriagentuuridRahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO)

Teksti suurus:

Hongkongi laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadus

Hongkongi laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT II, 14.03.2019, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
08.03.2019 otsus nr 431

Hongkongi laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadus

Vastu võetud 20.02.2019

§ 1.   Konventsiooniga ühinemine

  Ühineda juurdelisatud Hongkongi laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu rahvusvahelise konventsiooniga (edaspidi konventsioon), mis on vastu võetud 2009. aasta 15. mail Hongkongis.

§ 2.   Deklaratsioon laeva ringlussevõtu kava heakskiitmise kohta

  Eesti Vabariigis kohaldatakse laeva ringlussevõtu kava vaikivat heakskiitmist.

§ 3.   Andmete esitamine

  Konventsiooni artiklites 7 ja 12 nimetatud andmed esitab Rahvusvahelisele Mereorganisatsioonile ning asjaomasele konventsiooniosalisele Keskkonnaministeerium.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json