Teksti suurus:

Välisministeeriumi teadaanne

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:teadaanne
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II, 14.03.2019, 8

Välisministeeriumi teadaanne

Välislepingu lõppemine

Eesti Vabariigi ja Põhjamaade Investeerimispanga garantiileping, mis käsitleb projektipõhiseid investeeringulaene ja projektipõhiseid investeeringutagatisi Põhjamaade Investeerimispanga lepingule, mille allkirjastasid 11. veebruaril 2004 Eesti Vabariik, Islandi Vabariik, Leedu Vabariik, Läti Vabariik, Norra Kuningriik, Rootsi Kuningriik, Soome Vabariik ja Taani Kuningriik, lõppes 5. aprillil 2017. aastal.


Alus: Eesti Vabariigi ja Põhjamaade Investeerimispanga garantiilepingu, mis käsitleb projektipõhiseid investeeringulaene ja projektipõhiseid investeeringutagatisi Põhjamaade Investeerimispanga lepingule, mille allkirjastasid 11. veebruaril 2004 Eesti Vabariik, Islandi Vabariik, Leedu Vabariik, Läti Vabariik, Norra Kuningriik, Rootsi Kuningriik, Soome Vabariik ja Taani Kuningriik artikkel 9 lõige 2.

Sven Mikser
Välisminister