Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Bulgaaria Vabariigi valitsuse salastatud teabe vahetamise ja vastastikuse kaitse kokkuleppe muutmise kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.02.2011
Avaldamismärge:RT II, 14.06.2011, 1

Eesti Vabariigi valitsuse ja Bulgaaria Vabariigi valitsuse salastatud teabe vahetamise ja vastastikuse kaitse kokkuleppe muutmise kokkulepe

Vastu võetud 22.11.2010

 

Vabariigi Valitsuse 26.11.2009 korraldus nr 510 kokkulepete muutmise kokkulepete eelnõude heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Eesti Vabariigi valitsuse ja Bulgaaria Vabariigi valitsuse salastatud teabe vahetamise ja vastastikuse kaitse kokkulepe

 

Eesti Vabariigi valitsus ja Bulgaaria Vabariigi valitsus (edaspidi pooled),

olles 8. märtsil 2005 Sofias koostatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Bulgaaria Vabariigi valitsuse salastatud teabe vahetamise ja vastastikuse kaitse kokkuleppe (edaspidi kokkulepe) pooled,

on kokkuleppe artikli 12 lõike 2 kohaselt

otsustanud teha kokkuleppes järgmised muudatused.

 

1. Artikli 5 lõige 1 muudetakse järgmiselt:

(1) Poolte pädevad asutused on:

Eesti Vabariigis:
– Riigi julgeoleku volitatud esindaja osakond, Kaitseministeerium;

Bulgaaria Vabariigis:
– State Commission on Information Security.

 

2. Artiklisse 5 lisatakse lõige 7 järgmises sõnastuses:

(7) Pooled teavitavad teineteist diplomaatiliste kanalite kaudu pädeva asutuse muutmisest.

 

Koostatud 22. novembril 2010 Sofias kahes eksemplaris eesti, bulgaaria ja inglise keeles; kõik tekstid on võrdselt autentsed. Tõlgenduserinevuste korral lähtutakse ingliskeelsest tekstist.

 

EESTI VABARIIGI VALITSUSE NIMEL
Rein Oidekivi

BULGAARIA VABARIIGI VALITSUSE NIMEL
Tsveta Markova

 

 

AGREEMENT
ON AMENDING THE AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA
ON MUTUAL PROTECTION AND EXCHANGE
OF CLASSIFIED INFORMATION

 

The Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Bulgaria (hereinafter referred to as “the Parties”),

As Parties to the Agreement between the Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Bulgaria on mutual protection and exchange of classified information, done at Sofia on March 8th 2005 (hereinafter referred to as “the Agreement”),

According to Article 12, paragraph 2 of the Agreement,

Have agreed to amend the Agreement as follows:

 

1. Article 5, paragraph 1 is amended in the following way:

(1) The Competent Authorities of the Parties are:

For the Republic of Estonia:
– National Security Authority Department, Ministry of Defence

For the Republic of Bulgaria:
– State Commission on Information Security.

 

2. A new paragraph 7 is added to Article 5 with the following text:

(7) “The Parties shall reciprocally inform each other via diplomatic channels about any subsequent changes of their Competent Authorities”.

Done at Sofia on 22 November 2010 in 2 original copies, each in the Estonian, Bulgarian and English languages, all three texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

 

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA
Rein Oidekivi

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA
Tsveta Markova

 /otsingu_soovitused.json