Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse (ECMWF) vaheline Eesti Vabariigi ECMWFi asutamise konventsiooniga ühinemist ning sellega seotud tingimusi käsitlev kokkulepe

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.12.2020
Avaldamismärge:RT II, 14.10.2020, 5

Eesti Vabariigi valitsuse ja Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse (ECMWF) vaheline Eesti Vabariigi ECMWFi asutamise konventsiooniga ühinemist ning sellega seotud tingimusi käsitlev kokkulepe

Vastu võetud 03.06.2020

Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse asutamise konventsiooniga ühinemiseks vajalike lepingute ratifitseerimise seadus

Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse asutamise algne konventsioon (1975)

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu Eesti Vabariigi suhtes jõustumise kohta


Preambul

Eesti Vabariigi valitsus ja Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskus (edaspidi ECMWF) on kokku leppinud järgmises.


Artikkel 1

Eesti Vabariik ühineb Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse asutamise konventsiooniga, sealhulgas selle eesõiguste ja puutumatuse protokolliga, kooskõlas ECMWFi konventsiooni artiklitega 23 ja 24.


Artikkel 2

1. ECMWFi konventsiooni sätted ja kõik ECMWFi reeglid, nagu ka kõik nõukogu otsused, mis on vastu võetud alates ECMWFi konventsiooni jõustumisest 1. novembril 1975, muutuvad Eesti Vabariigi jaoks siduvaks kuupäevast, mil ECMWFi konventsioon Eesti Vabariigi suhtes jõustub.

2. Kuupäevast, mil ECMWFi konventsioon Eesti Vabariigi suhtes jõustub, on Eesti Vabariik nõukogu otsuste, määruste, resolutsioonide ja muude nõukogu või sellele alluvate organite koostatud dokumentidega ning kõigi ECMWFi sõlmitud kokkulepetega seoses samas olukorras nagu teised liikmesriigid. Seega kohustub Eesti Vabariik järgima nendest tulenevaid põhimõtteid ja tegutsemisjuhendeid ning võtma vajaduse korral nõuetekohased meetmed nende täieliku elluviimise tagamiseks.

3. ECMWFi konventsiooniga ühinemisel ühineb Eesti Vabariik ka ECMWFi konventsiooni muutmise protokolliga, mille nõukogu võttis oma 62. istungil 22. aprillil 2005 ühehäälselt vastu ja mis jõustus 6. juunil 2010.


Artikkel 3

1. Eesti Vabariik tasub ECMWFi konventsiooni artikli 13 lõike 3 alusel ECMWFile ühekordse lisamaksu ECMWFis varem tehtud investeeringutesse panustamiseks. Makse tehakse ühe sissemaksena selle aasta lõpus, mil konventsioon Eesti Vabariigi suhtes jõustub.

2. Eesti Vabariik alustab liikmesriigina ECMWFi aastaeelarvesse panustamist alates kuupäevast, mil ECMWFi konventsioon Eesti Vabariigi suhtes jõustub. Eesti Vabariigi poolt ECMWFi eelarvesse tasutava osamaksu määr arvutatakse välja ECMWFi konventsiooni artikli 13 alusel.


Artikkel 4

Eesti Vabariik saab ECMWFi nõukogus täieliku hääleõiguse alates kuupäevast, mil ECMWFi konventsioon Eesti Vabariigi suhtes jõustub.


Artikkel 5

1. Eesti keelest, Eesti Vabariigi riigikeelest, saab ECMWFi ametlik keel alates kuupäevast, mil ECMWFi konventsioon Eesti Vabariigi suhtes jõustub.

2. Enne ECMWFi konventsiooni jõustumist Eesti Vabariigi suhtes annab Eesti Vabariik ECMWFi käsutusse kinnitatud eksemplarid ECMWFi konventsiooni, sealhulgas eesõiguste ja puutumatuse protokolli, ECMWFi konventsiooni muutmise protokolli ja muudetud konventsiooni tõlkest eesti keelde.


Artikkel 6

1. Kokkulepe jõustub kuupäeval, mil ECMWFi konventsioon Eesti Vabariigi suhtes jõustub, ning asendab 7. novembril 2005 alla kirjutatud koostöölepingu. ECMWFile tasutava ühekordse lisamaksu tasumata maksed kuuluvad jätkuvalt tasumisele.

2. ECMWFi konventsiooni artikli 23 lõike 2 kohaselt jõustub ECMWFi konventsioon Eesti Vabariigi suhtes teise kuu esimesel päeval pärast ühinemiskirja hoiuleandmise kuupäeva.


Selle kinnituseks on nõuetekohaselt volitatud esindajad kokkuleppele alla kirjutanud 3 juunil 2020, Eestis.

EESTI VABARIIGI VALITSUS

EUROOPA KESKPIKA ILMAENNUSTUSE KESKUSE NIMEL

Hr. Rene Kokk

Dr Florence Rabier

 

Agreement between the Government of the Republic of Estonia and the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) on the accession of the Republic of Estonia to the ECMWF Convention and related terms and conditions

/otsingu_soovitused.json