Teksti suurus:

Vanema kohustuste kindlaksmääramise ja laste kaitse abinõude rakendamise pädevuse, kohaldatava õiguse, abinõude tunnustamise, rakendamise ja koostöö konventsiooniga ühinemise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.11.2011
Avaldamismärge:RT II, 14.11.2011, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
11.11.2011 otsus nr 14

Vanema kohustuste kindlaksmääramise ja laste kaitse abinõude rakendamise pädevuse, kohaldatava õiguse, abinõude tunnustamise, rakendamise ja koostöö konventsiooniga ühinemise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 26.10.2011

Vanema kohustuste kindlaksmääramise ja laste kaitse abinõude rakendamise pädevuse, kohaldatava õiguse, abinõude tunnustamise, rakendamise ja koostöö konventsiooniga ühinemise seaduse (RT II 2002, 20, 87; 2005, 12, 31) § 4 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Deklareerida konventsiooni artikli 34 lõike 2 alusel, et sama artikli lõike 1 alusel esitatud teabe taotlused tuleb edastada keskasutuse kaudu.

(2) Teha EL Nõukogu otsuse 2003/93/EÜ, millega volitatakse liikmesriike Euroopa Ühenduse huvides kirjutama alla vanema kohustuste kindlaksmääramise ja laste kaitse abinõude rakendamise pädevuse, kohaldatava õiguse, abinõude tunnustamise, rakendamise ja koostöö 1996. aasta Haagi konventsioonile (ELT L 48, 21.02.2003, lk 1–2), artikli 2 kohaselt järgmine deklaratsioon:

„Konventsiooni artiklid 23, 26 ja 52 annavad osalisriikidele teatava paindlikkuse, et lihtsustada ja kiirendada otsuste tunnustamise ja täitmise menetlust. Euroopa Ühenduse õigusnormidest tuleneb tunnustamise ja täitmise kord, mis on vähemalt niisama soodne kui konventsioonis sätestatu. Sellest lähtudes tunnustab ja täidab Eesti Euroopa Liidu liikmesriigi kohtu otsust konventsiooniga reguleeritud küsimustes ühendussisese õiguse asjaomaste sätete kohaselt.”

(3) Deklareerida konventsiooni artikli 52 lõike 1 alusel, et konventsiooni kohaldatava õiguse reeglid on Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi õigusabi ja õigussuhete lepingu suhtes ülimuslikud.

(4) Deklareerida konventsiooni artikli 52 lõike 1 alusel, et konventsiooni kohaldatava õiguse reeglid on Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vahelise lepingu „Õigusabi osutamise ja õigussuhete kohta tsiviil-, töö- ning kriminaalasjades” suhtes ülimuslikud.”

Ene Ergma
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json