HALDUSÕIGUSNoorsootöö ja lastekaitseVälislepingud

ERAÕIGUSPerekonnaõigusVälislepingud

OrganisatsioonidHaagi Rahvusvahelise Eraõiguse Konverents (HCCH)

Teksti suurus:

Vanema kohustuste kindlaksmääramise ja laste kaitse abinõude rakendamise pädevuse, kohaldatava õiguse, abinõude tunnustamise, rakendamise ja koostöö konventsiooniga ühinemise seadus

Vanema kohustuste kindlaksmääramise ja laste kaitse abinõude rakendamise pädevuse, kohaldatava õiguse, abinõude tunnustamise, rakendamise ja koostöö konventsiooniga ühinemise seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.11.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT II, 14.11.2011, 2

Vanema kohustuste kindlaksmääramise ja laste kaitse abinõude rakendamise pädevuse, kohaldatava õiguse, abinõude tunnustamise, rakendamise ja koostöö konventsiooniga ühinemise seadus

Vastu võetud 05.06.2002
RT II 2002, 20, 87
jõustumine 18.07.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.03.2005RT II 2005, 12, 3129.04.2005
26.10.2011RT II, 14.11.2011, 124.11.2011

§ 1.  Konventsiooniga ühinemine

  Ühineda juurdelisatud vanema kohustuste kindlaksmääramise ja laste kaitse abinõude rakendamise pädevuse, kohaldatava õiguse, abinõude tunnustamise, rakendamise ja koostöö konventsiooniga, mis on vastu võetud Haagi Rahvusvahelise Eraõiguse Konverentsil 1996. aasta 19. oktoobril.

§ 2.  Keskasutus

  Konventsiooni artikli 29 lõike 1 alusel määratakse keskasutuseks Justiitsministeerium.

§ 3.  Reservatsioon

  Ühinemisel teha konventsiooni artikli 60 alusel artikli 54 suhtes reservatsioon, et Eesti Vabariigi keskasutusele või muule ametiasutusele originaalkeeles saadetud materjalidele peab olema lisatud tõlge inglise keelde.

§ 4.  Deklaratsioonid

  (1) Deklareerida konventsiooni artikli 34 lõike 2 alusel, et sama artikli lõike 1 alusel esitatud teabe taotlused tuleb edastada keskasutuse kaudu.

  (2) Teha EL Nõukogu otsuse 2003/93/EÜ, millega volitatakse liikmesriike Euroopa Ühenduse huvides kirjutama alla vanema kohustuste kindlaksmääramise ja laste kaitse abinõude rakendamise pädevuse, kohaldatava õiguse, abinõude tunnustamise, rakendamise ja koostöö 1996. aasta Haagi konventsioonile (ELT L 48, 21.02.2003, lk 1–2), artikli 2 kohaselt järgmine deklaratsioon:
„Konventsiooni artiklid 23, 26 ja 52 annavad osalisriikidele teatava paindlikkuse, et lihtsustada ja kiirendada otsuste tunnustamise ja täitmise menetlust. Euroopa Ühenduse õigusnormidest tuleneb tunnustamise ja täitmise kord, mis on vähemalt niisama soodne kui konventsioonis sätestatu. Sellest lähtudes tunnustab ja täidab Eesti Euroopa Liidu liikmesriigi kohtu otsust konventsiooniga reguleeritud küsimustes ühendussisese õiguse asjaomaste sätete kohaselt.”

  (3) Deklareerida konventsiooni artikli 52 lõike 1 alusel, et konventsiooni kohaldatava õiguse reeglid on Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi õigusabi ja õigussuhete lepingu suhtes ülimuslikud.

  (4) Deklareerida konventsiooni artikli 52 lõike 1 alusel, et konventsiooni kohaldatava õiguse reeglid on Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vahelise lepingu „Õigusabi osutamise ja õigussuhete kohta tsiviil-, töö- ning kriminaalasjades” suhtes ülimuslikud.
[RT II, 14.11.2011, 1 - jõust. 24.11.2011]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json