Teksti suurus:

Püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni 2011. aasta muudatused

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.02.2014
Avaldamismärge:RT II, 15.01.2014, 2

Püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni 2011. aasta muudatused

Vastu võetud 29.04.2011

Vabariigi Valitsuse 31.10.2013 korraldus nr 463 konventsiooni 2009. ja 2011. aasta muudatuste heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsioon (ELT L 209, 31.07.2006, lk 3–29)

Vabariigi Valitsuse 31.07.2008 korraldus nr 346 konventsiooniga ühinemise kohta


[Püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni A lisa muudatused on vastu võetud 25.–29. aprillini 2011. a Genfis toimunud konventsiooniosaliste viienda konverentsi otsusega SC-5/3]

SC-5/3: tehnilise endosulfaani ja selle isomeeride lisamine

Konventsiooniosaliste konverents,

võttes arvesse püsivate orgaaniliste saasteainete hindamise komitee edastatud tehnilise endosulfaani ja selle isomeeride riskiprofiili ja riskijuhtimishinnangut,1

võttes teadmiseks püsivate orgaaniliste saasteainete hindamise komitee soovituse lisada tehniline endosulfaan ja selle isomeerid konventsiooni A lisasse spetsiifilise erandiga,2

1) otsustab lisada tehnilise endosulfaani ja selle isomeerid püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni A lisa I ossa, tehes spetsiifilise erandi tootmise suhtes, nagu on lubatud neile konventsiooniosalistele, kes on kantud spetsiifiliste erandite registrisse, ja kasutamise suhtes põllukultuuride kahjuritõrjekompleksides lisa uue VI osa kohaselt, lisades sinna järgmise rea:

Kemikaal Tegevus Spetsiifiline erand
Tehniline endosulfaan (CASi nr: 115-29-7)
ja selle isomeerid (CASi nr: 959-98-8 ja CASi nr: 33213-65-9)
Tootmine Nagu lubatud registrisse kantud konventsiooniosalistele
Kasutamine    Põllukultuuride kahjuritõrjekompleksid selle lisa VI osa kohaselt


2) otsustab lisada A lisa I ossa uue märkuse v järgmises sõnastuses:

„Tehnilist endosulfaani (CASi nr: 115-29-7) ja selle isomeere (CASi nr: 959-98-8 ja CASi nr: 33213-65-9) ning endosulfaansulfaati (CASi nr: 1031-07-8) hinnati ja need nimetati püsivaks orgaaniliseks saasteaineks.“;


3) otsustab lisada A lisasse uue VI osa järgmises sõnastuses:

„VI osa
Tehniline endosulfaan ja selle isomeerid

Endosulfaani tootmine ja kasutamine tuleb lõpetada, välja arvatud neil konventsiooniosalistel, kes on teavitanud sekretariaati soovist toota või kasutada seda konventsiooni artikli 4 kohaselt. Spetsiifilised erandid on võimalikud endosulfaani kasutamiseks järgmiste põllukultuuride kahjuritõrjekomplekside koostises:

Kultuur

Kahjur

Õun

Lehetäilised

Tuvihernes, kikerhernes   

Lehetäilised, röövikud, Plusia orichalsia, Helicoverpa armigera

Uba, lehmahernes

Lehetäilised, lehtedes kaevandav koi, Aleyrodidae

Tšilli, sibul, kartul

Lehetäilised, lehetirtlased

Kohv

Hypothenemus hampei, Xylotrechus quadripes

Puuvill

Lehetäilised, Helicoverpa zea, lehetirtlased, Sylepta derogate, Pectinophora gossypiella, ripstiivalised, Aleyrodoidea

Baklažaan, okra

Lehetäilised, kapsakoi, lehetirtlased, Leucinodes orbonalis

Maapähkel

Lehetäilised

Džuut

Spilosoma obliqua, Lorryia formosa

Mais

Lehetäilised, Sesamia inferens, Busseola fusca

Mango

Äädikakärbsed, ritsikad

Sinep

Lehetäilised, pahksääsklased

Riis

Pahksääsklased, Dicladispa armigera, Scirpophaga incertulas, valge lehetirtlane

Tee

Lehetäilised, röövikud, Cydia leucostoma, Pseudococcidae, kilptäilised, Jacobiasca formosana, Ectropis obliqua, Helopeltis theivora, ripstiivalised

Tubakas

Lehetäilised, Helicoverpa assulta

Tomat

Lehetäilised, kapsakoi, lehetirtlased, lehtedes kaevandav koi, Leucinodes orbonalis, Aleyrodoidea

Nisu

Lehetäilised, Sesamia inferens, termiidilised

______________
1 UNEP/POPS/POPRC.5/10/Add.2 ja UNEP/POPS/POPRC.6/13/Add.1

2 UNEP/POPS/COP.5/17

 

Amendment to Annex A  to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json