Teksti suurus:

ADRi jaol 1.5.1 põhinev ning juhi koolitustunnistusi kooskõlas ADRi alajaoga 8.2.2.8.2 ja ohutusnõustaja tunnistusi kooskõlas ADRi alajaoga 1.8.3.7 käsitlev mitmepoolne kokkulepe M330

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.12.2020
Avaldamismärge:RT II, 15.01.2021, 1

ADRi jaol 1.5.1 põhinev ning juhi koolitustunnistusi kooskõlas ADRi alajaoga 8.2.2.8.2 ja ohutusnõustaja tunnistusi kooskõlas ADRi alajaoga 1.8.3.7 käsitlev mitmepoolne kokkulepe M330

Vastu võetud 23.12.2020

Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe (ADR)

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise ja lõppemise kohta


(1) ADRi alajao 8.2.2.8.2 esimeses punktis sätestatust kõrvale kaldudes jäävad kõik koolitustunnistused, mille kehtivusaeg lõpeb 1. märtsi 2020 ja 1. veebruari 2021 vahel, kehtima kuni 28. veebruarini 2021. Tunnistusi uuendatakse viie aasta kaupa, kui juht esitab täienduskursusel osalemise tõendi, nagu on sätestatud ADRi alajaos 8.2.2.5, ning on sooritanud eksami kooskõlas ADRi alajaoga 8.2.2.7 enne 1. märtsi 2021. Uus kehtivusaeg algab uuendatava dokumendi algsel aegumiskuupäeval.

(2) ADRi alajaos 1.8.3.16.1 sätestatust kõrvale kaldudes jäävad kõik ohtlike veoste veo ohutusnõustaja koolitustunnistused, mille kehtivusaeg lõpeb 1. märtsi 2020 ja 1. veebruari 2021 vahel, kehtima kuni 28. veebruarini 2021. Tunnistuste kehtivust pikendatakse viie aasta kaupa alates nende algsest aegumiskuupäevast, kui omanik on sooritanud eksami kooskõlas ADRi alajaoga 1.8.3.16.2 enne 1. märtsi 2021.

(3) Kokkulepe kehtib vedudele kuni 1. märtsini 2021 kokkuleppele alla kirjutanud ADRi kokkuleppeosaliste territooriumil. Kui üks allakirjutanutest lõpetab kokkuleppe enne eespool nimetatud kuupäeva, kehtib kokkulepe vedudele selle kuupäevani nende kokkuleppele alla kirjutanud ADRi kokkuleppeosaliste territooriumil, kes ei ole kokkulepet lõpetanud.

Tallinn, 23. detsember 2020

ADRi pädev asutus Eesti Vabariigis

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister


Multilateral Agreement M330
Under section 1.5.1 of ADR
Concerning driver training certificates in accordance with 8.2.2.8.2 of ADR
and safety adviser certificates in accordance with 1.8.3.7 of ADR

(1) By derogation from the provisions of the first paragraph of 8.2.2.8.2 of ADR all driver training certificates the validity of which ends between 1 March 2020 and 1 February 2021 remain valid until 28 February 2021. These certificates shall be renewed for five years if the driver furnishes proof of participation in refresher training in accordance with 8.2.2.5 of ADR and has passed an examination in accordance with 8.2.2.7 of ADR before 1 March 2021. The new period of validity shall begin with the original date of expiry of the document to be renewed.

(2) By derogation from the provisions of 1.8.3.16.1 of ADR all certificates of training as safety adviser for the transport of dangerous goods the validity of which ends between 1 March 2020 and 1 February 2021 remain valid until 28 February 2021.  The validity of these certificates shall be extended from the date of their original date of expiry for five years if their holders have passed an examination in accordance with 1.8.3.16.2 of ADR before 1 March 2021.

(3) This agreement shall be valid until 1 March 2021 for carriage on the territories of the ADR Contracting Parties signatory to this Agreement. If it is revoked before that date by one of the signatories, it shall remain valid until the above-mentioned date only for carriage on the territories of those ADR Contracting Parties signatory to this Agreement which have not revoked it.

Tallinn, 23 December 2020

For the Competent Authority for ADR
in the Republic of Estonia

Taavi Aas
Minister of Economic Affairs and Infrastructure

/otsingu_soovitused.json