Eurovoci märksõnad (näita)

08 RAHVUSVAHELISED SUHTED0806 rahvusvaheline poliitikarahvusvaheline juriidiline dokumentrahvusvaheline konventsioon

08 RAHVUSVAHELISED SUHTED0806 rahvusvaheline poliitikarahvusvaheline lepinglepinguga ühinemine

28 SOTSIAALKÜSIMUSED2806 perekondperekonnaõiguseestkoste

28 SOTSIAALKÜSIMUSED2816 demograafia ja rahvastikrahvastiku koosseisvanuseline jaotuvuseakas inimene

28 SOTSIAALKÜSIMUSED2826 ühiskondlik elusotsiaalpoliitikapuudega inimene

ERAÕIGUSTsiviilõiguse üldregulatsioonVälislepingud

OrganisatsioonidHaagi Rahvusvahelise Eraõiguse Konverents (HCCH)

Teksti suurus:

Täiskasvanute rahvusvahelise kaitse konventsiooniga ühinemise seadus

Täiskasvanute rahvusvahelise kaitse konventsiooniga ühinemise seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.11.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT II, 15.11.2010, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
08.11.2010 otsus nr 757

Täiskasvanute rahvusvahelise kaitse konventsiooniga ühinemise seadus

Vastu võetud 27.10.2010

§ 1.   Konventsiooniga ühinemine

  Ühineda juurdelisatud täiskasvanute rahvusvahelise kaitse konventsiooniga, mille Haagi Rahvusvahelise Eraõiguse Konverents on vastu võtnud 2000. aasta 13. jaanuaril Haagis.

§ 2.   Keskasutus

  Konventsiooni artikli 28 lõike 1 alusel määratakse keskasutuseks Justiitsministeerium.

§ 3.   Reservatsioon

  Ühinemisel teha artikli 56 alusel artikli 51 lõike 2 suhtes reservatsioon, et Eesti Vabariigi keskasutusele või muule ametiasutusele originaalkeeles saadetud materjalidele peab olema lisatud tõlge inglise keelde, kui tõlge eesti keelde ei ole võimalik.

§ 4.   Deklaratsioon

  Deklareerida konventsiooni artikli 32 lõike 2 alusel, et sama artikli lõike 1 alusel esitatud teabetaotlused tuleb edastada keskasutuse kaudu.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json