Eurovoci märksõnad (näita)

08 RAHVUSVAHELISED SUHTED0806 rahvusvaheline poliitikarahvusvaheline juriidiline dokumentrahvusvaheline konventsioon

08 RAHVUSVAHELISED SUHTED0806 rahvusvaheline poliitikarahvusvaheline lepinglepinguga ühinemine

48 TRANSPORT4806 transpordipoliitikaliikluseeskirjadlennujuhtimine

48 TRANSPORT4806 transpordipoliitikatranspordihindinfrastruktuuri kasutustasu

48 TRANSPORT4806 transpordipoliitikatranspordipoliitikatranspordi ohutuslennuohutus

76 RAHVUSVAHELISED ORGANISATSIOONID7611 Euroopa organisatsioonidEuroopa organisatsioonEurocontrol

HALDUSÕIGUSLiiklus ja transportVälislepingud

OrganisatsioonidEuroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsioon (EUROCONTROL)

Teksti suurus:

1981. aasta protokolliga muudetud EUROCONTROLi lennuliikluse ohutuse alast koostööd käsitleva rahvusvahelise konventsiooniga ning marsruudi navigatsioonitasusid käsitleva mitmepoolse kokkuleppega ühinemise seadus

1981. aasta protokolliga muudetud EUROCONTROLi lennuliikluse ohutuse alast koostööd käsitleva rahvusvahelise konventsiooniga ning marsruudi navigatsioonitasusid käsitleva mitmepoolse kokkuleppega ühinemise seadus - sisukord
  Väljaandja:Riigikogu
  Akti liik:seadus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:16.11.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT II, 15.11.2014, 1

  Välja kuulutanud
  Vabariigi President
  13.11.2014 otsus nr 524

  1981. aasta protokolliga muudetud EUROCONTROLi lennuliikluse ohutuse alast koostööd käsitleva rahvusvahelise konventsiooniga ning marsruudi navigatsioonitasusid käsitleva mitmepoolse kokkuleppega ühinemise seadus

  Vastu võetud 05.11.2014

  § 1.   Ühineda juurdelisatud 1981. aasta protokolliga muudetud EUROCONTROLi lennuliikluse ohutuse alast koostööd käsitleva rahvusvahelise konventsiooniga.

  § 2.   Ühineda juurdelisatud marsruudi navigatsioonitasusid käsitleva mitmepoolse kokkuleppega.

  § 3.   Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

  Eiki Nestor
  Riigikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json