Teksti suurus:

Välisministeeriumi teadaanne

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:teadaanne
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II, 16.02.2021, 2

Välisministeeriumi teadaanne

Välislepingu jõustumine


Püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni A ja B lisade muudatused, mis võeti vastu 29. aprillist 10. maini 2019 Genfis toimunud konventsiooniosaliste 9. kohtumisel otsustega SC-9/4, SC-9/11 ja SC-9/12, jõustusid 3. detsembril 2020.

Muudatused on võetud üle Euroopa Liidu õigusesse Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2020/1203, 9. juunist 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1021 I lisa seoses perfluorooktaansulfoonhapet ja selle derivaate (PFOS) käsitleva kandega (ELT L 270, 18.8.2020, lk 1); Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2020/1204, 9. juunist 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1021 I lisa seoses dikofooli kandmisega nimekirja (ELT L 270, 18.8.2020, lk 4) ja Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2020/784, 8. aprillist 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1021 I lisa seoses perfluorooktaanhappe (PFOA), selle soolade ja PFOA-ga seotud ühendite loetellu kandmisega (ELT L 188, 15.6.2020, lk 1).

Alus: Püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventiooni artikli 22 lõige 3 alapunktid b ja c ning ÜRO teated.

Eva-Maria Liimets
Välisminister

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json