Eurovoci märksõnad (näita)

08 RAHVUSVAHELISED SUHTED0806 rahvusvaheline poliitikarahvusvaheline juriidiline dokumentrahvusvaheline konventsioonEuroopa konventsioonEuroopa inimõiguste konventsioon

08 RAHVUSVAHELISED SUHTED0806 rahvusvaheline poliitikarahvusvaheline lepinglepingu protokoll

08 RAHVUSVAHELISED SUHTED0806 rahvusvaheline poliitikarahvusvaheline lepinglepingu ratifitseerimine

08 RAHVUSVAHELISED SUHTED0811 koostööpoliitikakoostööpoliitikakohtualane koostöö

12 ÕIGUS1236 õigused ja vabadusedinimõigused

12 ÕIGUS1236 õigused ja vabadusedüksikisiku õigused

76 RAHVUSVAHELISED ORGANISATSIOONID7611 Euroopa organisatsioonidEuroopa organisatsioonEuroopa NõukoguEuroopa Inimõiguste Kohus

KOHTUMENETLUSÕIGUSKohtukorraldus ja õigusabiVälislepingud

Euroopa Nõukogu

Teksti suurus:

Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolli nr 16 ratifitseerimise seadus

Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolli nr 16 ratifitseerimise seadus - sisukord
  Väljaandja:Riigikogu
  Akti liik:seadus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:26.06.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT II, 16.06.2017, 3

  Välja kuulutanud
  Vabariigi President
  14.06.2017 otsus nr 112

  Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolli nr 16 ratifitseerimise seadus

  Vastu võetud 07.06.2017

  § 1.   Ratifitseerida juurdelisatud inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokoll nr 16, mis on koostatud 2013. aasta 2. oktoobril Strasbourgis ja millele Eesti Vabariik on alla kirjutanud 2014. aasta 17. veebruaril.

  § 2.   Kooskõlas protokolli artikliga 10 deklareerib Eesti Vabariik, et Eestis on protokolli artikli 1 lõikes 1 nimetatud kohtuks Riigikohus.

  Eiki Nestor
  Riigikogu esimees

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json