Eurovoci märksõnad (näita)

08 RAHVUSVAHELISED SUHTED0806 rahvusvaheline poliitikarahvusvaheline lepinglepingu ratifitseerimine

08 RAHVUSVAHELISED SUHTED0811 koostööpoliitikaabistamispoliitikafinantsabi

10 EUROOPA ÜHENDUSED1011 Euroopa Liidu õigusELi asutamisleping

16 MAJANDUS1611 majanduskasvmajandustsükkelmajanduslik stabiliseerumine

24 RAHANDUS2406 rahalised suhtedrahalised suhtedvaluutatsooneuroala

HALDUSÕIGUSVälissuhtlemineEL toimimist käsitlevad välislepingud

Euroopa Liit

Teksti suurus:

Euroopa Liidu toimimise lepingu muudatuse ratifitseerimise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.08.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT II, 16.08.2012, 4

Välja kuulutanud
Vabariigi President
14.08.2012 otsus nr 159

Euroopa Liidu toimimise lepingu muudatuse ratifitseerimise seadus

Vastu võetud 08.08.2012

Ratifitseerida Euroopa Liidu toimimise lepingu muudatus1, mis on vastu võetud Euroopa Ülemkogu 2011. aasta 25. märtsi otsusega.


1 Euroopa Liidu Teataja L 91, 06.04.2011 (lk 1–2); jõust. Eesti Vabariigi suhtes 01.05.2013.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json