Teksti suurus:

Eesti Vabariigi haridusseaduse § 36^1 lõike 5 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.11.2002
Avaldamismärge:RT I 2002, 92, 530

Eesti Vabariigi haridusseaduse § 36^1 lõike 5 muutmise seadus

Vastu võetud 22.10.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 31. oktoobri 2002. a otsusega nr 261

Eesti Vabariigi haridusseaduse (RT 1992, 12, 192; RT I 1993, 35, 547; 40, 593; 63, 892; 1994, 12, 200; 1995, 12, 119; 16, 228; 23, 333; 58, 1003; 1996, 49, 953; 51, 965; 1997, 42, 678; 81, 1365; 1998, 57, 859; 61, 980; 64/65, 1007; 1999, 10, 150; 24, 358; 51, 550; 102, 908; 2000, 40, 255; 95, 611; 2001, 65, 375; 75, 454; 2002, 56, 348; 61, 375; 63, 389) § 361 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Õppelaenu andja poolt antud õppelaenu tagab kahe käendaja – Eesti kodaniku või Eestis alalise elamisloa alusel viibiva isiku – käendus või Eestis asuv kinnisvara.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json