Teksti suurus:

Välisministeeriumi teadaanne

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:teadaanne
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II, 17.05.2022, 3

Välisministeeriumi teadaanne

Vabariigi Valitsuse 17.06.2010 korraldus nr 249 lennutranspordilepingu muutmise protokolli eelnõu heakskiitmise, volituse andmise ja ajutise kohaldamise kohta


Välislepingu jõustumine


Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Ameerika Ühendriikide lennutranspordilepingu muutmise protokoll (ELT L 223, 25.08.2010, lk 3-19), millele kirjutati alla 24. juunil 2010 Luxembourgis, jõustub 05. mail 2022.

Alus: Nimetatud protokolli artikkel 10 lõige 2 ja Euroopa Liidu Nõukogu peasekretäri kiri.

Eva-Maria Liimets
Välisminister

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json