Teksti suurus:

Raadiosaateseadmete kasutamise üldised nõuded TETRA standardile põhinevate operatiivraadioside mobiilterminalide klassile

Väljaandja:Teede- ja Sideminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.11.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.04.2006
Avaldamismärge:RTL 2002, 125, 1828

Raadiosaateseadmete kasutamise üldised nõuded TETRA standardile põhinevate operatiivraadioside mobiilterminalide klassile1

Vastu võetud 31.10.2002 nr 71

Määrus kehtestatakse «Telekommunikatsiooniseaduse» (RT I 2000, 18, 116; 78, 495; 2001, 23, 125; 53, 310; 2002, 47, 297; 61, 375; 63, 387) § 65 lõike 1 punkti 3 ja lõike 3 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

(1) Käesoleva määrusega sätestatakse operatiivraadiosidevõrgus kasutatavate TETRA mobiilterminalide (Terrestrial Trunked Radio mobile terminals) klassi kuuluvate raadiosaateseadmete (edaspidi TETRA mobiilterminalid) kasutamise üldised nõuded operatiivraadiosidevõrgus. Nimetatud klassi kuuluvad otseside DMO ( Direct Mode Operation) funktsiooniga või ilma lõppkasutaja seadmed.

(2) Raadiosaateseadmete kasutamise üldised nõuded määravad antud raadiosaateseadmete klassi tehnilised näitajad, kasutuspiirkonna, -viisi ja -otstarbe, kasutatavad raadiosageduskanalid ja raadiosaateseadme kasutamise tingimused.

§ 2. Kasutusotstarve

(1) TETRA mobiilterminalid on kaasaskantavad, liiklusvahendile paigaldatavad või kohtkindlalt paigaldatavad raadiosaateseadmed, mis on ühendatavad operatiivraadiosidevõrguga ning mida kasutatakse kõne- või andmeedastuseks või mõlemaks.

(2) Operatiivraadiosidevõrk on ettenähtud sidepidamiseks kiirabi-, tuletõrje-, politsei-, piirivalve-, tolli- ja teistele teenistustele.

§ 3. Raadiosageduskanalid operatiivraadiosidevõrgus

(1) Operatiivraadiosidevõrgus on TETRA mobiilterminaliga sidepidamiseks ettenähtud raadiosageduskanaleid lubatud kasutada duplekssideks järgmistes sagedusvahemikes:
1) 380,000–385,000 MHz (saateks);
2) 390,000–395,000 MHz (vastuvõtuks).

(2) Lõikes 1 sätestatud raadiosageduskanalitest on lubatud kasutada operatiivteenistuse otsesideks õhk-maa-õhk AGA ( Air-Ground-Air) kanaleid järgmistes sagedusvahemikes:
1) 384,800–385,000 Mhz;
2) 394,800–395,000 MHz.

(3) Lõikes 1 sätestatud raadiosageduskanalitest on lubatud kasutada operatiivteenistuse otsesideks operatiivteenistuse DMO kanaleid järgmistes sagedusvahemikes:
1) 380,000–380,150 MHz;
2) 390,000–390,150 MHz.

§ 4. Tehnilised näitajad

(1) TETRA mobiilterminali tehniliste näitajate puhul lähtutakse tehnilise normi täitmiseks Euroopa Telekommunikatsiooni Standardite Instituudi (ETSI) standardi ETSI EN 303 035-1 nõuetest. Tehnilise normi täitmiseks võib lähtuda ekvivalentsetest standarditest või tehnilistest spetsifikaatidest.

(2) Otseside TETRA mobiilterminali tehniliste näitajate puhul lähtutakse tehnilise normi täitmiseks Euroopa Telekommunikatsiooni Standardite Instituudi (ETSI) standardi ETSI EN 303 035-2 nõuetest. Tehnilise normi täitmiseks võib lähtuda ekvivalentsetest standarditest või tehnospetsifikaatidest.

(3) Elektriohutus ja elektromagnetiline ühildatavus peavad vastama «Telekommunikatsiooniseaduse» § 56 lõike 1 alusel kehtestatud nõuetele.

(4) Kiirgusparameetrid peavad vastama «Telekommunikatsiooniseaduse» § 65 lõike 1 punkti 1 alusel kehtestatud nõuetele.

(5) Eestikeelset teavet lõikes 1 viidatud ETSI standardite kohta annab Sideamet.

§ 5. Kasutamise piirangud

TETRA mobiilterminali kasutamisele ei ole territoriaalseid piiranguid.
1 Määruses on arvestatud Euroopa Ühenduse Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 99/5/EÜ (EÜT L 91, 07.04.99, lk 10) nõudeid.

Rahandusminister
teede- ja sideministri ülesannetes Harri ÕUNAPUU

Kantsler Margus LEIVO

/otsingu_soovitused.json