HALDUSÕIGUSMajandustegevuse üldregulatsioonInvesteeringute kaitset käsitlevad välislepingud

HALDUSÕIGUSRahandusVälislepingud

OrganisatsioonidRahvusvaheline Rekonstrueerimis- ja Arengupank

ÜROEriagentuuridRahvusvaheline Valuutafond (IMF)

Teksti suurus:

Nõusoleku andmise kohta Eesti Vabariigi astumiseks Rahvusvahelise Valuutafondi, Rahvusvahelise Rekonstrueerimis- ja Arengupanga ning nende juurde kuuluvate organisatsioonide liikmeks

Väljaandja:Ülemnõukogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.12.2011
Avaldamismärge:RT II, 18.01.2022, 2

Nõusoleku andmise kohta Eesti Vabariigi astumiseks Rahvusvahelise Valuutafondi, Rahvusvahelise Rekonstrueerimis- ja Arengupanga ning nende juurde kuuluvate organisatsioonide liikmeks

17.01.2022 16:30
Avaldatud Riigi Teataja seaduse § 2 lõike 6 alusel väljaandja otsusel erandina ülemnõukogu otsuse terviktekst.

Vastu võetud 22.04.1992
RT 1992, 18, 258
jõustumine 22.04.1992

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.01.2002RT I 2002, 11, 5811.02.2002

Riikide ja teiste riikide kodanike vaheliste investeerimisvaidluste lahendamise konventsioon

Rahvusvahelise Valuutafondi põhikiri


Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsustab:

1. Volitada käesolevaga Eesti Vabariigi Valitsust astuma Eesti Vabariigi nimel Rahvusvahelise Valuutafondi (edaspidi Fond), Rahvusvahelise Rekonstrueerimis- ja Arengupanga (edaspidi Pank), Rahvusvahelise Rahanduskorporatsiooni (edaspidi Korporatsioon), Rahvusvahelise Arenguassotsiatsiooni (edaspidi Assotsiatsioon), Investeeringute Vastastikuse Garanteerimise Agentuuri (edaspidi Agentuur) ja Rahvusvahelise Investeeringuvaidluste Lahendamise Keskuse (edaspidi Keskus) liikmeks, nõustudes Fondi, Panga, Korporatsiooni ja Assotsiatsiooni põhikirjaga nende kehtivas redaktsioonis ning Agentuuri ja Keskuse konventsiooniga (tekstid toodud käesoleva otsuse lisades 1, 2, 3, 4, 5 ja 6*) ning Fondi, Panga, Korporatsiooni, Assotsiatsiooni ja Agentuuri Nõukogu otsustes (tekstid toodud käesoleva otsuse lisades 7, 8, 9, 10 ja 11*) sisalduvate tingimustega, mis puudutavad Eesti Vabariigi liikmestaatust nendes organisatsioonides.

2. Eesti Vabariigi Valitsus on Eesti Vabariigi Fondi vastuvõtmisest alates volitatud Eesti Vabariigi nimel võtma endale kõik Fondi Laenukasutuse Eriõiguste Osakonna töös osalemisest tulenevad kohustused.

3. Eesti Vabariigi Valitsus on Eesti Vabariigi Fondi vastuvõtmisest alates volitatud Eesti Vabariigi nimel tunnistama Fondi Nõukogu otsusega nr. 45-3 heaks kiidetud Fondi põhikirja kolmandat parandust.

4. Eesti Vabariigi majandusminister või selleks Eesti Vabariigi Valitsuse poolt määratud muu isik on volitatud alla kirjutama Fondi, Panga, Korporatsiooni ja Assotsiatsiooni põhikirja, samuti Agentuuri ja Keskuse asutamiskonventsiooni originaaleksemplaridele ning astuma samme ja rakendama kõiki käesoleva otsuse 1., 2. ja 3. punkti nõuete täitmiseks vajalikke meetmeid.

5. [Kehtetu - RT I 2002, 11, 58 - jõust. 11.02.2002]

6. Kehtestada, et:

1) Eesti Pank tegutseb vastavalt Fondi põhikirja 5. artikli 1. lõikele ja Panga põhikirja 3. artikli 2. lõikele fiskaalagentuurina, olles vastavalt volitatud Eesti Vabariigi nimel sooritama kõiki Fondi ja Panga eeskirjadega lubatud operatsioone ja tehinguid ning saama mis tahes summas Fondi ja Panga põhikirjakohaste operatsioonide ja tehingute tulemusena Eesti Vabariigile antavaid krediite;

2) Korporatsiooni põhikirja 4. artikli 10. lõikes, Assotsiatsiooni põhikirja 6. artikli 10. lõikes, Agentuuri asutamise konventsiooni 38. artiklis ja Keskuse asutamise konventsioonis ettenähtud infovahetus toimub Eesti Panga kaudu;

3) Eesti Vabariigi, Fondi, Panga, Korporatsiooni, Assotsiatsiooni ja Agentuuri valuutahoiuste depositaariks on Eesti Pank.

7. Eesti Vabariigi Valitsus nimetab Fondi ja Panka oma esindaja ja esindaja asetäitja.

8. [Kehtetu - RT I 2002, 11, 58 - jõust. 11.02.2002]

9. Käesolev otsus jõustub vastuvõtmise päevast.

_____________

* Avaldatakse ilma lisadeta.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json