HALDUSÕIGUSMajandustegevuse üldregulatsioonInvesteeringute kaitset käsitlevad välislepingud

HALDUSÕIGUSRahandusVälislepingud

OrganisatsioonidRahvusvaheline Rekonstrueerimis- ja Arengupank

ÜROEriagentuuridRahvusvaheline Valuutafond (IMF)

Teksti suurus:

Nõusoleku andmise kohta Eesti Vabariigi astumiseks Rahvusvahelise Valuutafondi, Rahvusvahelise Rekonstrueerimis- ja Arengupanga ning nende juurde kuuluvate organisatsioonide liikmeks

Väljaandja:Ülemnõukogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.12.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT II, 18.01.2022, 3

Nõusoleku andmise kohta Eesti Vabariigi astumiseks Rahvusvahelise Valuutafondi, Rahvusvahelise Rekonstrueerimis- ja Arengupanga ning nende juurde kuuluvate organisatsioonide liikmeks

17.01.2022 16:30
Avaldatud Riigi Teataja seaduse § 2 lõike 6 alusel väljaandja otsusel erandina ülemnõukogu otsuse terviktekst.

Vastu võetud 22.04.1992
RT 1992, 18, 258
jõustumine 22.04.1992

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.01.2002RT I 2002, 11, 5811.02.2002
15.12.2011RT I, 23.12.2011, 924.12.2011

Riikide ja teiste riikide kodanike vaheliste investeerimisvaidluste lahendamise konventsioon

Rahvusvahelise Valuutafondi põhikiri


Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsustab:

1. Volitada käesolevaga Eesti Vabariigi Valitsust astuma Eesti Vabariigi nimel Rahvusvahelise Valuutafondi (edaspidi Fond), Rahvusvahelise Rekonstrueerimis- ja Arengupanga (edaspidi Pank), Rahvusvahelise Rahanduskorporatsiooni (edaspidi Korporatsioon), Rahvusvahelise Arenguassotsiatsiooni (edaspidi Assotsiatsioon), Investeeringute Vastastikuse Garanteerimise Agentuuri (edaspidi Agentuur) ja Rahvusvahelise Investeeringuvaidluste Lahendamise Keskuse (edaspidi Keskus) liikmeks, nõustudes Fondi, Panga, Korporatsiooni ja Assotsiatsiooni põhikirjaga nende kehtivas redaktsioonis ning Agentuuri ja Keskuse konventsiooniga (tekstid toodud käesoleva otsuse lisades 1, 2, 3, 4, 5 ja 6*) ning Fondi, Panga, Korporatsiooni, Assotsiatsiooni ja Agentuuri Nõukogu otsustes (tekstid toodud käesoleva otsuse lisades 7, 8, 9, 10 ja 11*) sisalduvate tingimustega, mis puudutavad Eesti Vabariigi liikmestaatust nendes organisatsioonides.

2. [Kehtetu - RT I, 23.12.2011, 9 - jõust. 24.12.2011]

3. Eesti Vabariigi Valitsus on Eesti Vabariigi Fondi vastuvõtmisest alates volitatud Eesti Vabariigi nimel tunnistama Fondi Nõukogu otsusega nr. 45-3 heaks kiidetud Fondi põhikirja kolmandat parandust.

4. Eesti Vabariigi majandusminister või selleks Eesti Vabariigi Valitsuse poolt määratud muu isik on volitatud alla kirjutama Fondi, Panga, Korporatsiooni ja Assotsiatsiooni põhikirja, samuti Agentuuri ja Keskuse asutamiskonventsiooni originaaleksemplaridele ning astuma samme ja rakendama kõiki käesoleva otsuse 1., 2. ja 3. punkti nõuete täitmiseks vajalikke meetmeid.

5. [Kehtetu - RT I 2002, 11, 58 - jõust. 11.02.2002]

6. Kehtestada, et:

1) Eesti Pank tegutseb vastavalt Fondi põhikirja V artiklile ja Panga põhikirja artikli 3 lõikele 2, olles volitatud Eesti Vabariigi nimel sooritama kõiki Fondi ja Panga eeskirjadega lubatud tehinguid ja toiminguid. Fondi põhikirja III artikli 2.  jao punktis d nimetatud nõusoleku andmise otsustab Riigikogu;
[RT I, 23.12.2011, 9 - jõust. 24.12.2011]

2) Korporatsiooni põhikirja 4. artikli 10. lõikes, Assotsiatsiooni põhikirja 6. artikli 10. lõikes, Agentuuri asutamise konventsiooni 38. artiklis ja Keskuse asutamise konventsioonis ettenähtud infovahetus toimub Eesti Panga kaudu;

3) Eesti Vabariigi, Fondi, Panga, Korporatsiooni, Assotsiatsiooni ja Agentuuri valuutahoiuste depositaariks on Eesti Pank.

7. Eesti Vabariigi Valitsus nimetab Panka oma esindaja ja esindaja asetäitja.
[RT I, 23.12.2011, 9 - jõust. 24.12.2011]

71. Eesti Pank esindab Eesti Vabariiki Fondi aktsionäride nõukogus Eesti Panga seaduse § 4 lõike 3 alusel. Vabariigi Valitsus nimetab Fondi aktsionäride nõukogusse aktsionäri asendaja.
[RT I, 23.12.2011, 9 - jõust. 24.12.2011]

72. Vabariigi Valitsus kutsub tagasi Fondi liikmelisusega seotud Vabariigi Valitsuse võlakirjad. Tagasikutsutud võlakirjad asendatakse Eesti Panga samaväärse maksega 31. jaanuariks 2012.
[RT I, 23.12.2011, 9 - jõust. 24.12.2011]

8. [Kehtetu - RT I 2002, 11, 58 - jõust. 11.02.2002]

9. Käesolev otsus jõustub vastuvõtmise päevast.

_____________

* Avaldatakse ilma lisadeta.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json