Teksti suurus:

Välisministeeriumi teadaanne

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:teadaanne
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II, 18.02.2021, 2

Välisministeeriumi teadaanne

Välislepingu jõustumine


Vabariigi Valitsuse 16.11.2017 korraldus nr 330 lepingu eelnõu heakskiitmise ja volituse andmise kohta


Ulatuslik ja laiendatud partnerlusleping ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahel (ELT L 23, 26.1.2018, lk 4–466), mis on koostatud 24. novembril 2017 Brüsselis, jõustub 1. märtsil 2021.

Alus: Nimetatud lepingu artikkel 385 lõige 2 ja Euroopa Liidu Nõukogu teade.

Eva-Maria Liimets
Välisminister

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json