Teksti suurus:

Välisministeeriumi teadaanne

Väljaandja:Välisministeerium
Akti liik:teadaanne
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II, 19.01.2012, 3

Välisministeeriumi teadaanne

Rahvusvaheline laevade mõõtmise konventsioon (International Convention on Tonnage Measurements of Ships) võeti vastu 23. juunil 1969. aastal Londonis ning see jõustus rahvusvaheliselt 18. juulil 1982. Eesti Vabariik ühines konventsiooniga Vabariigi Valitsuse 19. novembri 1991 protokollilise otsusega nr 61. Ühinemiskiri anti hoiule 16. detsembril 1991 ning konventsioon jõustus Eesti suhtes 16. märtsil 1992.

Alus: Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni noot.

Urmas Paet
Välisminister