Teksti suurus:

Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni artikli 56 muutmise protokoll (1989)

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.04.2005
Avaldamismärge:RT II, 19.02.2021, 3

Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni artikli 56 muutmise protokoll (1989)

Vastu võetud 06.10.1989

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu Eesti Vabariigi suhtes jõustumise kohta

Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsioon

Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsioon [tekst seisuga 18.04.2005]


Tõlge inglise keelest

Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni assamblee,

olles kohtunud kahekümne seitsmendal istungjärgul 6. oktoobril 1989 Montréalis;

olles nentinud, et osalisriikide üldine soov on laiendada lennuliikluskomisjoni koosseisu;

olles pidanud kohaseks suurendada selle organi liikmete arvu viieteistkümnelt üheksateistkümnele ja

olles pidanud vajalikuks muuta eespool toodud põhjusel seitsmendal detsembril 1944. aastal Chicagos koostatud rahvusvahelist tsiviillennunduse konventsiooni,

1. kinnitab vastavalt konventsiooni artikli 94 punktile a järgmise muudatusettepaneku:

Konventsiooni artiklis 56 asendatakse väljend „viieteistkümnest liikmest“ väljendiga „üheksateistkümnest liikmest“.“;

2. määrab kindlaks vastavalt konventsiooni artikli 94 punktile a, et eespool mainitud muudatus jõustub, kui selle on ratifitseerinud ükssada kaheksa osalisriiki,

ja

3. otsustab, et Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni peasekretär koostab hispaania-, inglis-, prantsus- ja venekeelse protokolli, mis on võrdselt autentsed ning sisaldavad eespool mainitud muudatust ja alljärgnevat.

a) Protokollile kirjutavad alla assamblee juhataja ja selle peasekretär.

b) Protokolli võivad ratifitseerida riigid, kes on ratifitseerinud rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni või sellega ühinenud.

c) Ratifitseerimiskirjad antakse hoiule Rahvusvahelisele Tsiviillennunduse Organisatsioonile.

d) Protokoll jõustub selle ratifitseerinud riikide suhtes kuupäeval, millel antakse hoiule ühesaja kaheksas ratifitseerimiskiri.

e) Peasekretär teavitab viivitamata kõiki osalisriike protokolli iga ratifitseerimiskirja hoiuleandmise kuupäevast.

f) Peasekretär teavitab viivitamata kõiki konventsiooni osalisriike protokolli jõustumise kuupäevast.

g) Protokolli pärast eespool nimetatud kuupäeva ratifitseerinud osalisriigi suhtes jõustub protokoll selle ratifitseerimiskirja hoiuleandmisel Rahvusvahelisele Tsiviillennunduse Organisatsioonile. Tulenevalt assamblee eespool mainitud tegevusest
on organisatsiooni peasekretär koostanud käesoleva protokolli.

Selle kinnituseks kirjutavad käesolevale protokollile alla Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni assamblee eelnimetatud kahekümne seitsmenda istungjärgu juhataja ja peasekretär, keda assamblee on selleks volitanud.

Koostatud kuuendal oktoobril tuhande üheksasaja kaheksakümne üheksandal aastal Montréalis ühes eksemplaris hispaania, inglise, prantsuse ja vene keeles; kõik tekstid on võrdselt autentsed.

Protokoll jääb hoiule Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni arhiivi ja selle kinnitatud ärakirjad edastab organisatsiooni peasekretär kõikidele seitsmendal detsembril 1944. aastal koostatud rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni osalisriikidele.

A. ALEGRIA assamblee kahekümne seitsmenda istungjärgu juhataja

S.S. SIDHU peasekretär

Protocol Relating to an Amendment to Article 56 of the Convention on International Civil Aviation  Signed at Montreal on 6 October 1989

/otsingu_soovitused.json