Teksti suurus:

Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni artikli 50 punkti a muutmise protokoll (1990)

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.11.2002
Avaldamismärge:RT II, 19.02.2021, 4

Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni artikli 50 punkti a muutmise protokoll (1990)

Vastu võetud 26.10.1990

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu Eesti Vabariigi suhtes jõustumise kohta

Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsioon

Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsioon [tekst seisuga 18.04.2005]


Tõlge inglise keelest

Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni assamblee,

olles kohtunud kahekümne kaheksandal (erakorralisel) istungjärgul 25. oktoobril 1990 Montréalis;

olles nentinud, et suure hulga osalisriikide soov on laiendada nõukogu koosseisu, et tagada parem tasakaal osalisriikide suurenenud esindatuse kaudu;

olles pidanud vajalikuks suurendada selle organi liikmete arvu kolmekümne kolmelt kolmekümne kuuele;

olles pidanud vajalikuks muuta eespool toodud põhjusel seitsmendal detsembril 1944. aastal Chicagos koostatud rahvusvahelist tsiviillennunduse konventsiooni,

1. kinnitab vastavalt konventsiooni artikli 94 punktile a järgmise muudatusettepaneku:

Konventsiooni artikli 50 punktis a muudetakse teist lauset, asendades „kolmkümmend kolm“ „kolmkümmend kuuega“.“;

2. määrab kindlaks vastavalt konventsiooni artikli 94 punktile a, et eespool mainitud muudatusettepanek jõustub, kui selle on ratifitseerinud ükssada kaheksa osalisriiki,

3. otsustab, et Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni peasekretär koostab hispaania-, inglis-, prantsus- ja venekeelse protokolli, mis on võrdselt autentsed ning sisaldavad eespool mainitud muudatust ja alljärgnevat.

a) Protokollile kirjutavad alla assamblee juhataja ja selle peasekretär.

b) Protokolli võivad ratifitseerida riigid, kes on ratifitseerinud rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni või sellega ühinenud.

c) Ratifitseerimiskirjad antakse hoiule Rahvusvahelisele Tsiviillennunduse Organisatsioonile.

d) Protokoll jõustub selle ratifitseerinud riikide suhtes kuupäeval, millel antakse hoiule ühesaja kaheksas ratifitseerimiskiri.

e) Peasekretär teavitab viivitamata kõiki osalisriike protokolli iga ratifitseerimiskirja hoiuleandmise kuupäevast.

f) Peasekretär teavitab viivitamata kõiki konventsiooni osalisriike protokolli jõustumise kuupäevast.

g) Protokolli pärast eespool nimetatud kuupäeva ratifitseerinud osalisriigi suhtes jõustub protokoll selle ratifitseerimiskirja hoiuleandmisel Rahvusvahelisele Tsiviillennunduse Organisatsioonile.

Tulenevalt assamblee eespool mainitud tegevusest

on organisatsiooni peasekretär koostanud käesoleva protokolli.

Selle kinnituseks kirjutavad käesolevale protokollile alla Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni assamblee eelnimetatud kahekümne kaheksanda (erakorralise) istungjärgu juhataja ja peasekretär, keda assamblee on selleks volitanud.

Koostatud kahekümne kuuendal oktoobril tuhande üheksasaja üheksakümnendal aastal Montréalis ühes eksemplaris hispaania, inglise, prantsuse ja vene keeles; kõik tekstid on võrdselt autentsed.

Protokoll jääb hoiule Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni arhiivi ja selle kinnitatud ärakirjad edastab organisatsiooni peasekretär kõikidele seitsmendal detsembril 1944. aastal koostatud rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni osalisriikidele.

ASSAD KOTAITE assamblee kahekümne kaheksanda (erakorralise) istungjärgu juhataja

S.S. SIDHU peasekretär

Protocol Relating to an Amendment to Article 50(a) of the Convention on International Civil Aviation Signed at Montreal on 26 October 1990

/otsingu_soovitused.json