Teksti suurus:

Põhja-Makedoonia Vabariigi ühinemist käsitlev Põhja-Atlandi lepingu protokoll

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II, 19.06.2019, 2

Põhja-Makedoonia Vabariigi ühinemist käsitlev Põhja-Atlandi lepingu protokoll

Vastu võetud 06.02.2019Põhja-Makedoonia Vabariigi ühinemist käsitleva Põhja-Atlandi lepingu protokolli heakskiitmise seadus


4. aprillil 1949 Washingtonis allakirjutatud Põhja-Atlandi lepingu osalisriigid,

olles veendunud, et Põhja-Makedoonia Vabariigi ühinemine nimetatud lepinguga edendab Põhja-Atlandi piirkonna julgeolekut,

on kokku leppinud järgmises.


I artikkel

Protokolli jõustumisel edastab Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni peasekretär osalisriikide nimel Põhja-Makedoonia Vabariigi valitsusele kutse ühineda Põhja-Atlandi lepinguga. Lepingu artikli 10 kohaselt saab Põhja-Makedoonia Vabariik lepingu osalisriigiks kuupäeval, mil ta annab Ameerika Ühendriikide valitsusele hoiule oma ühinemiskirja.


II artikkel

Protokoll jõustub, kui kõik Põhja-Atlandi lepingu osalisriigid on teatanud Ameerika Ühendriikide valitsusele protokolli heakskiitmisest. Ameerika Ühendriikide valitsus teatab Põhja-Atlandi lepingu osalisriikidele iga sellise teate kättesaamise kuupäeva ja protokolli jõustumiskuupäeva.


III artikkel

Protokoll, mille inglis- ja prantsuskeelne tekst on võrdselt autentsed, antakse hoiule Ameerika Ühendriikide valitsuse arhiivi. Ameerika Ühendriikide valitsus edastab protokolli tõestatud koopiad kõigile Põhja-Atlandi lepingu osalisriikidele.


Selle tõenduseks on täievolilised esindajad protokollile alla kirjutanud.


Alla kirjutatud kuuendal veebruaril 2019 Brüsselis.
Protocol to the North Atlantic Treaty on the Accession of the Republic of North Macedonia