Teksti suurus:

C. Kulli nimetamine ja A. Streimanni tagasikutsumine

Väljaandja:Vabariigi President
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.02.2019
Avaldamismärge:RT II, 20.02.2019, 7

C. Kulli nimetamine ja A. Streimanni tagasikutsumine

Vastu võetud 19.02.2019 nr 395

1. Nimetan Clyde Kulli Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks, alaliseks esindajaks Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) juures ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni (UNESCO) juures, asukohaga Pariisis.

2. Kutsun tagasi A. Streimanni, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku, alalise esindaja Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) juures ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni (UNESCO) juures.


Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

 

Kersti Kaljulaid